Petdeset let OŠ Glazija

Petdeset let OŠ Glazija
Regija danes
Tipografija

Z današnjimi dopoldanskimi športnimi igrami v šolski telovadnici v  sodelovanju z Mladinskim centrom Celje se je začelo praznovanje 50-letnice  OŠ Glazija Celje,  šole, ki je namenjena otrokom s posebnimi potrebami. Obiskuje jo več kot 200 otrok iz 28 občin v regiji, zato je v okviru šole tudi dom. Za otroke v štirih programih šole skrbi 137 zaposlenih.

Osnovni program, ki ga izvaja  šola, je pouk s prilagojenim programom in z nižjim izobrazbenim standardom, bistvo pri tem pa je individualno delo z vsakim otrokom. Večina otrok v tem programu konča devetletno šolo in nadaljuje v nižjem poklicnem izobraževanju.

Eden od programov šole vključuje tiste otroke, ki ne zmorejo šolskega programa niti v OŠ Glazija. Ti so vključeni v posebni program, ki je namenjen otrokom z zmerno, težjo in težko stopnjo motnje v razvoju. V okviru šole deluje tudi  mobilna enota 31 specialnih pedagogov, ki pomagajo otrokom s posebnimi potrebami, ki so v običajnih 21 šolah v regiji.

Decembra se bo praznovanje v šoli nadaljevalo s kulturno prireditvijo, izšla bo publikacija, marca bo dan odprtih vrat za učitelje osnovnih šol, aprila pa srečanje upokojenih delavcev šole z učenci. Zaključni dogodek praznovaja 50-letnice bo junija.

Foto: SHERPA

Z VAMI V ŽIVO

Boštjan Oder in Bojana Avguštinčič

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam