S kolesom vse od avstrijske do hrvaške meje

S kolesom vse od avstrijske do hrvaške meje
Regija danes
Tipografija

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila dolgo pričakovane odločitve o gradnji kolesarskih povezav, med drugim tudi v Savinjski regiji. Odobrenih evropskih sredstev za kolesarske povezave se tako lahko veselijo na šestih lokacijah na Celjskem. Do leta 2023 bodo po načrtu zgrajene povezave na relacijah Celje-Štore-Šentjur; Celje-Žalec; Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec; Huda luknja med Velenjem in Mislinjo; Dobrna-Velenje; ter Šoštanj-Šmartno ob Paki-Mozirje.

V Savinjski regiji ta kompleksen projekt koordinira Območno razvojno partnerstvo (ORP) Osrednje Celjsko, ki deluje pod okriljem družbe za ravnanje z odpadki Simbio. »Da bomo končno le lahko začeli graditi varne in udobne kolesarske povezave, je bilo v zadnjih letih vloženega ogromno truda, časa in energije. Pri pripravi posameznih odsekov je bilo izvedeno nešteto usklajevanj z lastniki, mnenjedajalci, projektanti, urbanisti, med občinami, območnimi razvojnimi partnerstvi in odločevalci,« je dejala vodja ORP Osrednje Celjsko Bojana Stopinšek.

Gradnja skoraj 73 kilometrov kolesarskih povezav je tako tik pred začetkom. Kot pravi Stopinškova, so razmerja z lastniki zemljišč urejena, tečejo tudi že postopki izbire izvajalcev, in kar je ključno – odobrenih je tudi skoraj 50 milijonov evrov potrebnih sredstev. Od tega so občine zagotovile 19 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, razliko pa Direkcija RS za infrastrukturo oziroma Ministrstvo za infrastrukturo iz državnega proračuna.

Z izgradnji omenjenih kolesarskih povezav se bodo kolesarji lahko varno pripeljali skoraj od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško. 

Iz knežjega mesta s kolesom do Žalca in do Šentjurja

Mestna občina Celje je od Službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko prejela informacijo o evropskem sofinanciranju projekta regijskih kolesarskih povezav Celje – Štore – Šentjur in Celje – Žalec. Skupni stroški projekta so ocenjeni na približno 16,5 milijona evrov, od tega znaša evropsko sofinanciranje približno 5 milijonov evrov. Preostanek naložbe pri obeh povezavah bo v večini sofinancirala država iz proračuna.

Cilj projekta kolesarske poti Celje – Štore – Šentjur je vzpostavitev povezave med omenjenimi občinami, med katerimi je po statističnih podatkih veliko dnevnih migracij. Vrednost projekta regijske kolesarske poti na tej relacijije dobrih 11 milijonov evrov, od tega znaša EU sofinanciranje 3,38 milijona evrov. Predvidena dolžina kolesarske povezave je 11,55 kilometra, od tega je 8,59 kilometra novogradnje. Projekt vključuje nov most za kolesarje »Hudinja«, nov Godčev most ter dve novi premostitvi Voglajne.

Vrednost projekta regijske kolesarske poti Celje – Žalec pa je ocenjena na 5,4 milijona evrov, od tega znaša EU sofinanciranje 1,59 milijona evrov. Povezava bo dolga 12,84 kilometra, od tega bo novogradnje oziroma rekonstrukcije povezave 7,88 kilometra. Začetek kolesarske povezave Celje – Žalec je v krožnem križišču v Ulici XIV. divizije v Celju, konec pa pri mostu za Šešče. Večina poti bo zgrajene po visokovodnem nasipu na levem bregu Savinje. Približno sto metrov od Špice v Celju, v smeri proti Žalcu, je predvidena izgradnja brvi čez Savinjo. Gradnja je razdeljena na dve fazi, skupna dolžina kolesarske poti pa je skoraj 13 kilometrov. V prvi fazi je predviden odsek Špica-Žalec v dolžini 11,4 km, v drugi fazi pa gradnja v območju Partizanske ceste v Celju. Druga faza ne spada med upravičene stroške, zato jo bo Mestna občina Celje gradila kasneje.

BOJANA AVGUŠTINČIČ

S kolesom kmalu tudi skozi Hudo luknjo

Dolgo načrtovani kolesarski povezavi od Velenja skozi Hudo luknjo proti Koroški in od Velenja proti Dobrni sta korak bližje uresničitvi. Velenjska občina je namreč pred dnevi prejela odločitev o finančni podpori projektoma. Začetek gradnje je predviden za prihodnje leto, gradnja obeh kolesarskih povezav pa je ocenjena na 17,5 milijona evrov.

Kolesarska povezava od Velenja proti Koroški se bo začela na Selu in bo ob desni strani reke Pake vodila do kamnoloma Paka, kjer bo prvič prečkala reko in cesto. Na celotni poti bodo do Doliča, kjer se bo navezala na kolesarsko pot po Mislinjski dolini, imenovani Štrekna, urejeni štirje novi nadvozi, dva mostova, obnovljeni bodo trije železniški predori, zgrajen bo tudi en nov predor.

Kolesarska povezavo bo večinoma speljana po poti nekdanje železnice, med gradnjo bo obnovljenih tudi 15 kamnitih opornih zidov, umeščene bodo štiri nove oporne oz. podporne konstrukcije in galerija. Projekt predvideva tudi ureditev dveh avtobusnih postajališč in tri počivališča za kolesarje.

Nova kolesarka povezava skozi Hudo luknjo bo dolga 9,4 kilometra, vrednost projekta je ocenjena na 16 milijonov evrov. Od tega je finančni prispevek iz dogovora za razvoj regij 4,2 milijona evrov, so sporočili iz Mestne občine Velenje.

Objavljen je bil tudi razpis za izbiro izvajalca gradbenih del, a postopek še ni končan, so pojasnili na direkciji za infrastrukturo. Začetek gradnje kolesarske povezave skozi Hudo luknjo je predviden za leto 2022, končala naj bi se do konca leta 2023.

Kolesarska povezava med Velenjem in Dobrno se bo nadaljevala iz novozgrajene povezave med Šoštanjem in Velenjem proti Dobrni. Od trgovskega središča Velenjka do meje z občino Dobrna bo ta povezava dolga 6,4 kilometra, od tega bosta dva kilometra vodila po ločenih kolesarskih površinah. Vrednost gradnje je ocenjena na 1,5 milijona evrov, od tega milijon je prispevek iz mehanizma za razvoj regij milijon evrov.

LKK

 

 

Preberite več v Novem tedniku.

 

Z VAMI V ŽIVO

Radio Celje

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam