Družno v »boj« za zeleno oazo

Družno v »boj« za zeleno oazo
Regija danes
Tipografija

Niso proti hišam, so proti cesti in obračališču

Maja je bil v obravnavi občinski podrobni prostorski načrt za območje pri celjski osnovni šoli Frana Roša. Čeprav gre za zelo strmo pobočje, na posameznih delih naj bi bil naklon, po besedah najbližjih stanovalcev, tudi do 45 stopinj, projekt predvideva gradnjo treh stanovanjskih hiš. Dosedanjo sprehajalno pot, ki večini učencev služi tudi kot varna pot v šolo, pa želi občina preurediti v dovozno cesto z obračališčem. Da bi občina načrt lahko izvedla je želela najbližje sosede, stanovalce Travniške ulice, razlastiti, a so ti sprožili upravni spor, ki še ni razrešen. Nad idejo, ki se je pripravljala »v tajnosti«, so ogorčeni tako stanovalci kot tudi zaposleni na tamkajšnji osnovni šoli. Ti so v sodelovanju z sedanjimi in nekdanjimi učenci pripravili tudi kampanjo za ohranitev šolskega gozdička.

 

»To se preprosto ne sme zgoditi,« odločno povedo stanovalci Travniške ulice, ko se skupaj sprehodimo po sedanji sprehajalni poti ob robu šolskega gozdička. Ustavimo se ob robu, kjer naj bi že kmalu zrasle tri stanovanjske hiše. Strinjamo se, da je razgled na Celje resnično lep. »Nismo proti gradnji hiš, nikakor ne. Nasprotujemo zgolj nameravani gradnji dovozne ceste z zgornje strani. Dovoz do novozgrajenih hiš je mogoče urediti tudi iz spodnje glavne ceste,« pojasni ena od sogovornic in pove, da ima zagotovo vsaj eden od investitorjev s spodnjimi stanovalci že urejeno služnost za ureditev dostopa do parcele. »Ne vem, kdo danes še kupi parcelo brez dostopa,« v smehu doda.

Iz Mestne občine Celje (MOC) so na vprašanje, zakaj ne bi dovozne ceste, ki je kamen spotike v tem projektu in ki bi resnično globoko zarezala v zeleni obšolski pas, odgovorili, da so pri načrtovanju te dovozne ceste preverili več možnosti. »Kot najbolj primerna in izvedljiva se je izkazala cesta preko Travniške ulice, ki je kategorizirana javna pot. S to rešitvijo bi najmanj posegali v območje, zagotovili dostop do obravnavanih parcel in hkrati omogočili intervencijski dostop za Osnovno šolo Frana Roša.« Kot so še pojasnili, promet s spodnje, južne strani ne bo mogoč: »Ta možnost je neprimerna, saj je predvidena po sedanji pešpoti, kjer je velika višinska razlika, kar je sedaj rešeno z stopnicami. Ta varianta bi bila tehnično težko izvedljiva, poleg tega bi posegala v šolski okoliš in zunanjo ureditev šolskih pešpoti,« so še utemeljili svojo odločitev.

Stanovalci, kot tudi zaposleni na tamkajšnji osnovni šoli se s tem nikakor ne strinjajo. »Predvsem je neprimerna utemeljitev gradnje intervencijske poti, ki je že urejena. Bi bilo pa smiselno intervencijsko pot urediti na drugem koncu, saj bi tako gasilska vozila imela resnično dostop do večine šolskih prostorov. S te strani lahko gasijo zgolj telovadnico,« razlaga sogovornica, ki dobro pozna zgodbo umeščanja sedanje intervencijske poti.

Več prometa, več nevarnosti

Tamkajšnji stanovalci in zaposleni na osnovni šoli menijo, da je resnično nespametno uničiti čudovit park, s še lepšim razgledom na knežje mesto. Poleg tega bo cesta na rob gozdička gotovo pripeljala več prometa, s čemer se bo zmanjšala tudi prometna varnost. Na občini sicer pravijo, da občutnega povečanja prometa ne gre pričakovati. »Za manjša območja, kjer ne pričakujemo bistvene spremembe prometnih tokov, prometnih študij ne naročamo. Ker se na obravnavanem območju umeščajo zgolj trije enostanovanjski objekti, se promet bistveno ne bo povečal.«

»Morda se ne bo povečal zaradi stanovalcev, ampak saj vsi dobro vemo, kaj pomeni nova cesta in obračališče. Kdo bo nadziral motoriste in druge adrenalina željne voznike?« se sprašujejo stanovalci Travniške ulice.

Na to, da bodo dejavnosti v gozdičku manj varne, so opozorili tudi učitelji in predstavniki mestne četrti Nova vas. Vse skrbi tudi obdobje gradnje, saj bo gradbišče gotovo precej globlje poseglo v gozdiček, kot bo kasneje zgrajena cesta. A bo občina, kot trdi, poskrbela, da bo gradbišče varno: »V postopku priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in za prijavo gradbišča na Upravni enoti Celje je potrebno načrtovati varno gradbišče in vplivno območje skladno s področno zakonodajo. Brez načrta, ki bi izkazoval varen način vzpostavitve gradbišča, gradnja ne bo mogoča.«

Zeleno je treba širiti, ne krčiti

Celjska občina je v času javne razgrnitve prejela kar nekaj pripomb in predlogov glede predlaganega občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki jih strokovne službe še preučujejo. Kar nekaj argumentiranih pripomb in tudi predlogov je med drugim podala tudi Mestna četrt (MČ) Nova vas, ki ji predseduje Maks Klemen. Čeprav odgovorov še ne pozna, pravi, da svet MČ vztraja, da se zelenega pasu okoli šole nikakor ne sme ožiti. »Prej nasprotno. Te površine, ki jih pri vzgoji in izobraževanju uporablja šola, bi veljalo še razširiti.«

Za ohranitev zelene učilnice

Nič več skromno, sramežljivo in tiho so se v bran javnega dobrega sedaj družno postavili tudi zaposleni na Osnovni šoli Frana Roša in sedanji ter nekdanji učenci. Zavedajo se namreč, da imajo »Roševci« to srečo, da šolo še obkrožajo zelene površine in da imajo na svojem dvorišču tudi gozdiček. Kot pravijo, se v naravo zatekajo po znanje, igro, sprostitev, senco, počitek. »Učenci so hvaležni in motivirani, učitelji zadovoljni, narava pa je do vseh nas materinska. In tako je krog sklenjen,« je v javnem pozivu k treznemu razmisleku zapisal Maja Skakić, učiteljica angleščine.

 

Preberite več v Novem tedniku

Z VAMI V ŽIVO

Ekipa radia Celje

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam