Ko živa meja ogroža prometno varnost

Ko živa meja ogroža prometno varnost
Regija danes
Tipografija

V zadnjem letu smo dobili kar nekaj anonimnih opozoril občanov iz različnih primestnih naselij in okoliških krajev, ki opozarjajo na slabšo prometno varnost zaradi previsokih živih mej. Te v različnih delih ulic onemogočajo dobro vidljivost, ki je za varnost ključnega pomena.

Kriterije za žive meje oziroma kakršnekoli ovire in posege v varovalnem pasu javnih cest (občinskih in republiških), enako tudi ravnanje izvajalca vzdrževanja oziroma upravljavca z javnimi cestami predpisujeta Zakon o cestah in Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje, podrobneje pa tudi pravilnik o projektiranju cest in posamezne tehnične smernice.
»Pri tem je treba izrecno opozoriti, da se ne glede na določila prostorskega akta, ki dovoljujejo ograje višin 1,80 metra in več, za vsak poseg, gradnjo, postavitev kakršnikoli ovir – objektov ali sajenje živih mej v varovalnem pasu javnih cest – zahteva soglasje upravljavca cest. Za državne ceste je to DRSI, za občinske so to občine. Te predvsem na območjih, kot so preglednostni prostori cestnih priključkov in križišč, pregledne berme, predpišejo odmike in višino ovire. V preglednostnem polju križišča (pregledni trikotnik) je dovoljena višina ovire 75 centimetrov,« pravijo v Mestni občini Celje.
Iz pravice v javno služnost
Ker je veliko živih mej, ki ogrožajo prometno varnost, na zasebni lastnini in ne na občinski ali državni, je pomembno tudi, da je v Zakonu o cestah določeno, da na območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo ali na območju cestnih priključkov na občinsko cesto ter na notranjih straneh cestnih krivin ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objektov, naprav in drugih predmetov ter storiti česarkoli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka. »Iz te določbe lahko torej razberemo, da za zagotavljanje prometne varnosti lahko pristojni inšpektor ukrepa tudi na zasebni lastnini. V 2. odstavku 98. člena istega zakona je namreč določeno, da se zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka, razen na individualnih priključkih, lahko lastninska pravica začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist,« pojasnjujejo v celjski občini.

Foto: splet

Preberite več v Novem tedniku

Z VAMI V ŽIVO

Radio Celje

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam