Tudi Sonce bo precej dražje

Tudi Sonce bo precej dražje
Regija danes
Tipografija

ROGAŠKA SLATINA - Načrtovane gradnje nadhoda Sonce, parkirišča P+R in telovadnice pri Podružnični osnovni šoli Sv. Florijan, se bodo podražile za skupno 736 tisoč evrov. Občina bo zato zanje v proračunu za prihodnje leto zagotovila dodaten denar, možnosti sofinanciranja bo iskala na razpisih.

 

Župan Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič je povedal, da se vse občine v državi, a tudi drugi investitorji, soočajo z rastjo cen gradbenih materialov. »Podražitve so takšne, kot jih v zadnjem desetletju ni bilo.« Ponudbe, ki jih občina prejme na podlagi javnih razpisov, so zaradi tega višje, kot znašajo načrtovane postavke. Zato bo občina v proračunu za leto 2022 za načrtovane naložbe zagotovila dodaten denar.

Tudi vodja oddelka za razvoj in investicije v slatinski občinski upravi Tomaž Kranjec je pojasnil, da se projekti dražijo zaradi različnih razlogov. Eden od njih so presežna likvidna sredstva investitorjev zaradi poceni denarja na trgu, kar ustvarja pritisk na strani povpraševanja. Ker je bil dobršen del proizvodnje med pandemijo moten, je to povzročilo težave pri dobavi surovin in rast stroškov dela. Po njegovih besedah so se gradbeni material in storitve podražili tako na svetovnem kot domačem trgu.

Vpliv podražitve jekla

Gradnja nadhoda Sonce, za katerega je občina pri Eko skladu pridobila malo manj kot 1,2 milijona evrov sofinanciranja, je bila najprej ocenjena na približno 1,5 milijona evrov. Izvajalec, ki se je prijavil na javni razpis občine za izbiro izvajalca, je ponudil, da bi dela izvedel za malo manj kot 1,8 milijona evrov. Občina je ponudbo zaradi preseganja razpoložljivega denarja izločila. Čeprav si želi nižjo cene ponudbe, bo zaradi strahu pred še dodatno podražitvijo materialov razpoložljiv denar povečala za 332 tisoč evrov. Vrednost celotnega projekta se je tako z načrtovanih 1,5 milijona evrov povzpela na 1,8 milijona evrov.

Kidrič je pojasnil, da je na podražitev tega projekta najverjetneje vplivalo predvsem to, da se je najbolj podražila prav cena jekla, iz katerega bo izdelana celotna konstrukcija nadhoda. Ob tem so se podražila še nekatera druga gradbena dela.

Koliko denarja bo zadostovalo?

Za telovadnico pri POŠ Sv. Florijan je občina najprej načrtovala 800 tisoč evrov. Nova ocenjena vrednost projekta znaša približno 954 tisoč evrov. Spremenila se je tudi ocenjena vrednost za gradnjo parkirišča P+R na območju pod Tržaškim hribom. Vrednost naložbe, v sklopu katere bo zgrajenih 31 parkirišč za osebna vozila, omogočeno pa bo še nadaljevanje poti po mestu z izposojenim javnim kolesom, je bila najprej ocenjena na pol milijona evrov. Po novi oceni bo stala 750 tisoč evrov.

Glede na ocene se bodo vsi trije omenjeni projekti skupaj podražili za približno 736 tisoč evrov. Kranjec je povedal, da ni nujno, da bodo za vsa dodatna sredstva uporabljeni lastni viri, torej denar iz občinskega proračuna. Občinska uprava namreč spremlja priložnosti za pridobitev dodatnega sofinanciranja.

Foto: Občina Rogaška Slatina

 

Z VAMI V ŽIVO

Ekipa radia Celje

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam