Nova teniška igrišča v Laškem

Nova teniška igrišča v Laškem
Regija danes
Tipografija

Občina Laško je v naselju Debro, v bližini podružnične osnovne šole, uredila nova teniška igrišča. Naložba, vredna 724 tisoč evrov, bo okrepila rekreacijsko in turistično ponudbo v občini.

»Že dlje časa je bilo v lokalni skupnosti prisotno mnenje, da so teniška igrišča v Marija Gradcu premajhna, nepravih mer in da ne omogočajo igranja tenisa celo leto. Vrsto let smo v občini iskali novo rešitev, ki bi bila podlaga za kakovosten premik teniške dejavnosti na višjo raven. To prizadevanje je bilo treba še okrepiti, potem ko sta se na območju Laško – jug začela načrtovanje in gradnja nove prometne infrastrukture,« je razloge za premik teniških površin na drug konec Laškega opisal Luka Picej, vodja režijskega obrata v Občini Laško.

Namesto neurejenega parkirišča

Nova lokalna cesta med Marija Gradcem in Radobljam, cesta F, je še dodatno skrajšala teniška igrišča, zato so morali v občini hitro poiskati novo površino, ki bi jo bilo mogoče čim hitreje urediti.

»Iskali smo prostor, kjer je lastnica občina in kamor je bilo mogoče na podlagi sprejetih prostorskih dokumentov umestiti teniški center. Vsem tem kriterijem je zadostilo območje KS2 v Debru, ki je namenjeno za dejavnosti izobraževanja in športa,« je še povedal sogovornik in dodal, da je umestitev teniškega središča v to območje pomenila tudi celostno ureditev in zaokrožitev prostora, kjer je bilo vrsto let neurejeno makadamsko parkirišče.

Ker je na tem območju speljan tudi Elesov daljnovod, je bilo treba dodatno preveriti prostorske možnosti, da je bilo mogoče umestiti dve zunanji igrišči ustreznih mer in pokrito igrišče ob stavbi, kjer bodo še drugi nujni spremljajoči prostori (garderobe, sanitarije, klubski in servisni prostor). Teniško središče bo imelo tudi 47 novih parkirišč, ki jih bo mogoče uporabljati tudi za druge namene.

Leta 2019 je občina pridobila gradbeno dovoljenje in pripravljena je bila projektna dokumentacija. V letu 2020 je bil objavljen javni razpis, oktobra lani so se začela tudi gradbena dela. V teh dneh se je končala namestitev konstrukcije, ki bo omogočala igranje tenisa celo leto.

Povezovanje z ostalimi storitvami

»Pridobitev takšnega športnega kompleksa pomeni nove izzive in priložnosti v turistični destinaciji Laško. Verjamemo, da bodo čim hitreje ustvarjeni novi turistični produkti, ki bodo vabili v naše kraje in poudarjali naše prednosti. Storitve fitnesa, kopanja, savnanja, kolesarstva, pohodništva, terapij ... bodo nadgrajene s teniško dejavnostjo in v povezavi z gastronomskim projektom Okusiti Laško. Z dobrim povezovanjem vseh teh storitev bo laški turizem še bolj prepoznaven in mikaven za goste iz bližnje in daljne okolice,« je prepričan Luka Picej.

Foto: Občina Laško

Z VAMI V ŽIVO

Andreja Petrovič

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam