ŠENTJUR - Okolica telovadnice privablja poglede

ŠENTJUR - Okolica telovadnice privablja poglede
Regija danes
Tipografija

 

V zadnjih mesecih so bili na območju pred športno dvorano OŠ Hruševec, enem od osrednjih večnamenskih prostorov v občini, dotrajani in zviti koši nabito polni smeti, slednje so ležale tudi  po tleh. V Občini Šentjur, ki je ustanoviteljica šole, pravijo, da se vzrok za neurejenost med drugim skriva v tem, da je odpadkov nasploh vedno več. Dan po tem, ko smo glede urejenosti prostora nanje naslovili novinarsko vprašanje, so zaposleni v šoli dotrajane koše vendarle odstranili in pred dvorano namestili večji koš. Nerešeno ostaja še vprašanje prometne varnosti igrišča ob tamkajšnji osnovni šoli.

 

 

V športni dvorani OŠ Hruševec imajo pouk športne vzgoje učenci omenjene šole in dijaki Šolskega centra Šentjur. Dvorano za treninge uporabljajo Košarkarski klub Šentjur ter drugi klubi in društva v občini, v njej so tudi drugi dogodki, na primer koncerti in seje občinskega sveta. V občini pravijo, da je dvorana eden osrednjih pokritih večnamenskih objektov, ki je zaseden med tednom in tudi ob koncih tedna.

Čeprav občina načrtuje obnovo dvorane, se postavlja vprašanje, kaj je treba glede urejanja tamkajšnje okolice narediti že danes. V občini pravijo, da smetenje ni težava le pri športni dvorani, ampak nasploh, saj se količina odpadkov ves čas povečuje. Opozarjajo na bonton in okoljsko osveščenost obiskovalcev dvorane, da za seboj ustrezno pospravijo. In dodajajo, da koše za smeti pred dvorano čez teden dnevno prazni hišnik, ki skrbi tudi za čistočo okolice šole. V popoldanskem času koše za smeti pred dvorano prazni predstavnik košarkarskega kluba. A bližnji krajani povedo, da koši, polni do roba in čez, pred dvorano občasno samevajo tudi več dni.

Je športnikom težko iti peš?

Čeprav je pred Osnovno šolo Hruševec urejeno parkirišče, pripeljejo nekateri starši svoje otroke ob popoldnevih na trening dobesedno pred vrata dvorane. Nato svoja vozila obračajo po tekaški stezi in po košarkarskem igrišču. Tudi v občini ugotavljajo, da starši svoje otroke pripeljejo do vhoda, čeprav naj bi v košarkarskem klubu otrokom dali drugačna navodila. Vendar naj bi se »dostava do vrat« po informacijah, ki jih imajo v občini, dogajala predvsem v slabem vremenu.

Ker je šolsko igrišče ob dvorani tudi javni prostor, kamor se popoldne hodijo rekreirat krajani Hruševca in kamor prihajajo okoliški otroci in mlade družine, bi bilo morda z vidika varnosti in skrbi za igrišča smiselno postaviti kakšno oviro? In tako onemogočiti vožnjo z avtomobili mimo dvorane in po zunanjih športnih površinah? Osnovna šola Hruševec o tem razmišlja. V občini dodajajo, da bi tako ustrezneje uredili promet v okolici šole in omejil dostop do tamkajšnje športne ter druge infrastrukture. Dodali so še, da je na omenjeno problematiko opozoril tudi svet staršev v šoli, z njo se je ukvarjala tudi komisija za prometno varnost. Razmišljajo še o namestitev kamer za spremljanje dogajanja pred vhodom v telovadnico in snemanje športnih igrišč. To je, kot pravijo v občini, povezano s precejšnjimi stroški in tudi z vprašanji glede zasebnosti okoliških prebivalcev.

Svetujejo prijavo voznikov

Neposredni sosedje šole opažajo, da se v popoldanskem času na igrišče vozijo mladi, kjer z vozili delajo kroge. Kako na to z vidika varnosti prisotnih otrok na igrišču in z vidika uničevanja javne lastnine, gledajo v lokalni skupnosti? V občini so dejali, da je treba opažene kršitve prijaviti uradnim organom, ki imajo pristojnosti preveritve in možnost morebitnega sankcioniranja, saj župan in ravnatelj tovrstnih pristojnosti nimata. Policijska postaja Šentjur je na območju okoli hruševske osnovne šole v preteklosti zaznala le posamezne kršitve cestnoprometnih predpisov ter javnega reda in miru, vendar prekrški ne odstopajo od povprečja in ne predstavljajo posebnega varnostnega problema. Medobčinski inšpektorat doslej ni prejel prijave omenjenih kršitev. Bo pa, še posebej po spremembi prometnega režima, nadzoru posvetil večjo pozornost.

 

Z VAMI V ŽIVO

Andreja Petrovič

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam