Dan splošnih knjižnic: nagradi za knjižnici Laško in Šmarje pri Jelšah

Dan splošnih knjižnic: nagradi za knjižnici Laško in Šmarje pri Jelšah
Regija danes
Tipografija

Današnji 20. november je dan slovenskih splošnih knjižnic in je nekakšen vrhunec dogajanja od minulega ponedeljka, ko se je začel teden splošnih knjižnic, ki letos knjižnice obeležujejo pod sloganom Moja knjižnica povezuje. Ob današnjem prazničnem dnevu Združenje splošnih knjižnic je letos nagradilo tri knjižnične projekte, med prejemniki pa sta kar dve knjižni s Celjskega in sicer Knjižnica Šmarje pri Jelšah za projekt #OstaniDoma v stiku s knjižnico ter Knjižnica Laško, ki je nagrado s skupaj še s tremi posavskimi knjižnicam prejela za projekt Posavska potujoče knjižnice.

V časih pomanjkanja komunikacije, zaprtja šol, vrtcev ter kulturnih, športnih in družabnih organizacij se splošne knjižnice še bolj zavedajo svojega poslanstva in utirajo drugačne poti do svojih uporabnikov.

„Povezovanje je naš osnovni motiv letošnjega Tedna knjižnic in pomeni povezovanje z uporabniki, povezovanje z lokalno skupnostjo, povezovanje med knjižnicami z namenom ohranjanja ravni dostopnosti do izobraževalnih, kulturnih, ustvarjalnih vsebin, s katerim krepimo duha v družbi. Ponosni smo, da so v tem letu zaposleni v knjižnicah še posebej motivirani za razvoj programov, kar kaže tudi veliko število prijavljenih inovativnih projektov, ki so prispeli na razpis Združenja splošnih knjižnic,“je ob Dnevu slovenskih splošnih knjižnic povedala predsednica Združenja splošnih knjižnic Vesna Horžen.

Letos trije nagrajenei projekti

Kot omenjeno, sta med letošnjimi prejemniki treh nagrad za najboljše knjižnične projekte, kar dve knjižnici s Celjskega.

Knjižnica Šmarje pri Jelšah je nagrajena za projekt #OstaniDoma v stiku s knjižnico. Kot so zapisali v združenju, so se v Knjižnici Šmarje pri Jelšah izjemno hitro in učinkovito odzvali na potrebe uporabnikov v času prvega vala epidemije spomladi, ko je bilo ravno to okolje najbolj prizadeto. Tako so prispevali h kvaliteti življenja prebivalcev v času največje stiske.

Valvasorjeva Knjižnica Krško, Knjižnica Brežice, Knjižnica Sevnica in Knjižnica Laško s svojo podružnico v Radečah, pa nagrado prejmejo za projekt Posavska potujoča knjižnica. Projekt svojo odličnost izkazuje s stališča povezovanja knjižnic in ustvarjanja novih partnerstev in je zgled dobre prakse povezovanja ter sodelovanja desetih partnerjev pri vzpostavitvi potujoče knjižnice za zaokroženo območje Posavja. Namen sodelovanja je bil s potujočo knjižnico zagotoviti enake možnosti za dostop do knjižničnega gradiva, informacij in storitev vsem prebivalcem območja.

„Ponosni in veseli smo nagrade v slovenskem prostoru, ki je velika spodbuda za nadaljnje delo. Ob tej priložnosti se še enkrat iskreno zahvaljujemo Občini Radeče za veliko podporo, saj je zaupanje ustanovitelja izrednega pomena za končni uspeh tovrstnega projekta. Naša želja ob tej veseli priložnosti pa je seveda dobro delovanje Posavske potujoče knjižnice v korist vseh občanov Radeč in prebivalcev Posavja tudi vnaprej, za kar si bomo iskreno prizadevali.“ je ob prejemu nagrade zapisal Matej Jazbinšek, direktor Knjižnice Laško.

Nagrado je prejela tudi Knjižnica Medvode za Knjižnica Medvode za projekt Okno v svet - zagotavljanje dostopnosti knjižničnih storitev v kriznih razmerah.

 

Knjižnice ostajajo zaupanja vredne institucije, s tradicionalnimi storitvami in novimi pristopi, ki so jih razvile v tem posebnem času in bodo seveda tudi ostale. Zavedamo se naše vloge in odgovornosti pri oblikovanju odprte družbe, povezovanja in medsebojnega spoštovanja,″ je še poudarila Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic

 
   

Infografika: Združenje splošnih knjižnic

Foto: SHERPA, Knjižnica Laško, Knjižnica Šmarje pri Jelšah

 

Z VAMI V ŽIVO

Ekipa radia Celje

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam