Celjska občina uspešna pri evropskih projektih

Celjska občina uspešna pri evropskih projektih
Regija danes
Tipografija

Mestna občina Celje (MOC) je v iztekajoči se finančni perspektivi (2013–2020) uresničila večino načrtovanih evropskih projektov. Celjska občina se že vneto pripravlja na novo programsko obdobje (2020–2027), vendar je še prezgodaj, da bi bilo mogoče govoriti o konkretnih projektih, s katerimi se bo v različnih programih potegovala za evropska sredstva.

 

V tej finančni perspektivi je MOC načrtovala 38 projektov, katerih predvidena vrednost znaša 69 milijonov evrov, od tega je več kot 60 odstotkov evropskega, državnega ali drugega zunanjega sofinanciranja.

Kot je v poročilu mestnemu svetu navedla mag. Saša Heat Drugovič, vodja službe za evropske zadeva v MOC, sta za celjsko občino za večje projekte ključna dva vira (mehanizma) evropskega denarja, in sicer celostne teritorialne naložbe (CTN) in dogovor za razvoj regij (DRR), denar pridobiva tudi na razpisih.

Tehnopark, gradnja DN 10 ...

V okviru mehanizma CTN, ki je namenjen energetski prenovi večstanovanjskih stavb v javni lasti, trajnostni mobilnosti in urbani prenovi, je MOC končala več kot 6 milijonov evrov vreden projekt Generator, v okviru katerega je v nekdanji stavbi Teka nastal Tehnopark.

V okviru projekta CTN je dva projekta izvedlo tudi občinsko javno podjetje Nepremičnine, in sicer energetsko ter urbano prenovo več kot stotih stanovanj v Pohorski ulici, Ulici ob gozdu, Cankarjevi ulici, na Glavnem trgu, v Ulici Frankolovskih žrtev ... Vrednost projektov je bila več kot 1,5 milijona evrov. Nepremičnine Celje in MOC v okviru mehanizma CTN izvajata tudi največji evropski projekt v mestu v tej finančni perspektivi, gradnjo nove stanovanjske soseske DN, katere vrednost je ocenjena na več kot 16 milijonov evrov.

Celjska občina je v okviru tega mehanizma precej pred rokom tudi že končala gradnjo severne vezne ceste. Projekt, vreden 1,7 milijona evrov, čaka le še na uporabno dovoljenje. Na področju trajnostne mobilnosti je končan projekt gradnje vozlišča P&R v Ulici XIV. divizije (449 tisoč evrov), občina intenzivno ureja mrežo kolesarskih povezav po mestu, v okviru katere je predvidenih 44 novih odsekov. V pripravi je še projekt upravljanje mobilnosti v MOC, ki bo s pomočjo sodobnih tehnologij na primer usmerjal vozila na parkirišča, pri čemer je tudi zametek storitev pametnega mesta (1,3 milijona evrov).

Občina je leta 2018 uvedla sistem javne izposoje koles in ga v naslednjih letih širila z novimi postajami ter kolesi (1,5 milijona evrov). MOC je s sredstvi Eko sklada kupila deset avtobusov na stisnjen zemeljski plin in vzpostavila sistem javnega potniškega prometa Celebus (1,4 milijona evrov). Končana je tudi eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve ulice (1,3 milijona evrov), ki bosta odslej namenjeni pešcem in kolesarjem. Projekt se navezuje na vzpostavitev Tehnoparka Celje.

V okviru energetske obnove v projektu, vrednem več kot 4 milijone evrov, so bili obnovljeni Celjski dom, osnovne šole in vrtci, prav tako dvorana in foyer v SLG Celje (824 tisoč evrov).

Priprave na novo perspektivo

Dogovor za razvoj regij prinaša naložbe več kot 24 milijonov evrov in se nanaša predvsem na gradnjo regijskih kolesarskih poti (Celje–Štore–Šentjur, Celje–Žalec, in Celje–Vojnik–Dobrna), na navezovalno cesto Ljubečna–AC-priključek Celje vzhod ter odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje v občinah Celje, Štore in Vojnik (ta projekt je tik pred začetkom uresničevanja). Saša Heat Drugović je postregla z dobro novico, da bo na podlagi sprememb operativnega programa za gradnjo regijskih kolesarskih povezav prerazporejenih deset milijonov evrov. »Kljub temu da smo v popolnem razmahu te finančne perspektive, se v MOC že intenzivno pripravljamo na novo programsko obdobje. Vključeni smo v vse procese, udeležujemo se sestankov kohezijskih regij, Združenja mestnih občin Slovenije, v okviru katerega smo tudi vabljeni na srečanja odbora za zadeve EU v državnem zboru. Sodelujemo tudi v odboru za spremljanje, kar je najvišje telo v državi za izvajanje operativnega programa,« je še pojasnila Saša Heat Drugovič.

»Najlepši del tega poročila je finančna konstrukcija, saj je v tej perspektivi MOC neposredno vključena samo z dvajsetodstotnim deležem ali 14 milijoni evrov, 61 odstotkov sofinanciranja prihaja iz sredstev EU in države, ki znašajo skupno skoraj 27 milijonov evrov, z 12 milijoni evrov je soudeležena tudi Direkcija RS za infrastrukturo ...« je poudarila Saša Heat Drugović.

 
   

Foto: SHERPA

 

Z VAMI V ŽIVO

Tadej Kupec

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

Sledite nam