Obsežna gradnja in obnova cest v Celju

Obsežna gradnja in obnova cest v Celju
Regija danes
Tipografija

V Mestni občini Celje je trenutno kar nekaj gradbišč, na katerih izvajalci del obnavljajo ali gradijo novo cestno infrastrukturo. Celjska občina je investitorka gradnje severne vezne ceste, kjer so dela že skoraj končana, ter obnove ceste na pokopališče. Ministrstvo za infrastrukturo je investitor težko pričakovane gradnje navezovalne ceste od vzhodnega priključka štajerske avtoceste do Ljubečne, obnavlja tudi cesto Bukovžlak–Teharje.

Čeprav naj bi bila po časovnem načrtu severna vezna cesta zgrajena do maja prihodnje leto, so gradbena dela v glavnem končana. Če bo konec tega meseca uspešno opravljen tehnični pregled, bo celjska občina pridobila uporabno dovoljenje in bodo vzpostavljeni pogoji za sprostitev prometa.

Celjska občina je projekt gradnje severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce začela lani jeseni. Nova cesta, ki bo zagotovila najkrajšo povezavo med Novo vasjo in Ostrožnim ter razbremenila promet v bližnjih stanovanjskih naseljih, je dolga 493,5 metra, novozgrajeno krožišče jo povezuje s Cesto na Ostrožno. Ob obeh cestah je občina zgradila kolesarske steze in poti za pešce ter namestila dve postajališči mestnega potniškega prometa. Prav tako so bili urejeni komunalna infrastruktura, odvodnjavanje, plinovod in telekomunikacijsko omrežje, postavljena je bila tudi nova javna razsvetljava. Izvajalec gradbenih del je bilo podjetje Voc Celje.

Vrednost naložbe znaša 1,7 milijona evrov. V MOC pričakujejo, da bodo za sofinanciranje projekta od ministrstva za infrastrukturo prejeli približno pol milijona evrov iz evropske kohezijske politike.

Za razbremenitev prometa na Ljubečni

Ministrstvo za infrastrukturo je sredi minulega meseca začelo gradnjo navezovalne ceste Ljubečna–AC priključek Celje vzhod, ki bo razbremenila omrežje tamkajšnjih cest. Pomembna bo predvsem za voznike iz naselij severno od avtoceste, torej iz Vojnika, Arclina, z Ljubečne in iz Šmiklavža, ki bodo imeli hitrejši in varnejši dostop do avtoceste.

Izvajalec del je podjetje Gradnje Žveplan, ki mora gradbena dela končati do konca leta 2021. Vrednost gradbenih del, ki poleg 1.360 metrov dolge ceste vključujejo tudi gradnjo krožišča, znaša 1,7 milijona evrov.

Foto: SHERPA

Preberite več v Novem tedniku

Z VAMI V ŽIVO

Ekipa radia Celje

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

Sledite nam