Narejen velik korak k celoviti rešitvi poplavne varnosti na porečju Savinje

Narejen velik korak k celoviti rešitvi poplavne varnosti na porečju Savinje Na fotografiji z leve: direktor DRSV Roman Kramer, vodja Sektorja za razvoj in plan DRSV Neža Kodre in direktorica podjetja IZVO-R Helena Garzarolli
Regija danes
Tipografija

Direkcija za vode je v letošnjem letu sprejela usmeritev za celovito obravnavo porečij glavnih rek v Sloveniji. Kot prvi plod teh usmeritev je bila včeraj podpisana pogodba za izdelavo celovite hidrološko hidravlične študije za porečje Savinje.

Gre za kompleksno študijo, v okviru katere bodo opredeljena potencialna poplavna območja za celotno porečje Savinje, detajlnejše analize poplavnosti s kartami poplavne nevarnosti in predlogom ukrepov za identificirana območja. V okviru študije bo porečje analizirano tudi z okoljskega vidika, saj bodo opredeljeni tudi ukrepi za izboljšanje hidromorfološkega stanja voda, ki so ključnega pomena za doseganje okoljskih ciljev, vezanih na ekološko stanje voda in stanje habitatov.

Po besedah direktorja Direkcije za vode Romana Kramerja je podpis omenjene pogodbe velik korak k celoviti rešitvi poplavne varnosti na porečju Savinje in istočasno pomeni nadaljevanja postopka Državnega prostorskega načrta poplavne varnosti spodnje Savinjske doline, ki predvideva tudi umeščanje suhih zadrževalnikov.

Z VAMI V ŽIVO

Andreja Petrovič

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam