PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

»SLADKO POLETJE S CENTROM MERCATOR CELJE«

1.    člen

(Splošne določbe)

1.1.   Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »SLADKO POLETJE S CENTROM MERCATOR CELJE«.

1.2. Izvajalec nagradne igre je NT&RC d.o.o. Prešernova ulica  19, 3000 Celje (v nadaljevanju: Izvajalec).

1.3. Pokrovitelj nagradne igre je Nakupovalni center Mercator Celje, Opekarniška cesta 9, 3000 Celje.

1.4. Pravila in pogoji nagradne igre in dodatne informacije o nagradni igri so javno objavljeni na spletni strani Radia Celje , www.radiocelje.si .

2.    člen

(Trajanje nagradne igre)

2.1.  Nagradna igra traja od vključno 25.7.2020 do vključno 31.7.2020,  in sicer po spodaj določenih terminih:

-       Objava nagradnega vprašanja na Facebook strani Radia Celja in povabilo k odgovarjanju  vsak dan v  dopoldanskem programu od 10. ure do 14. ure.

-       Povabilo k sodelovanju v radijski nagradni igri vsak dan v dopoldanskem programu od 10.ure do 14. ure.

-       Žrebanje dnevnega zmagovalca bo po 14. uri  istega dne.

                                                      

1.1. Trajanje nagradne igre (datumi/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in se na podlagi odločitve izvajalca nagradne igre lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas trajanja nagradne igre, bo naknadno objavljen v programu Radia Celje.

2.    člen

(Pogoji sodelovanja)

              

2.1. Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.

2.2. V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let in izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo le ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.

2.3. Zaposleni s strani izvajalca ter pokrovitelja, in njihovi najbližji družinski člani (vključno z zunajzakonskimi partnerji), ne morejo sodelovati v nagradni igri. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.

2.4. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam.

2.5. Nagradna igra ni pod domeno družbenega omrežja Facebook. Facebook nagradne igre ne sponzorira, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

2.6. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

3.    člen

(Način sodelovanja v nagradni igri)

3.1. Vsak igralni dan od ponedeljka do petka, je na Facebook strani Radia Cele objavljeno nagradno vprašanje.

3.2. Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da vsak dan od 10. ure do vključno 14. ure odgovori na nagradno vprašanje v komentar objave na Facebooku Radia Celje.

3.3. Vsak dan po 14. uri bomo izžrebali dva  izmed sodelujočih na Facebooku. Prejela bosta nagradni paket vsak  v vrednosti med 35€ in 40€.

3.4. Vsak udeleženec lahko osvoji le eno nagrado. 

3.5. Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom.

4.    člen

(Nagrada in obveznosti)

4.1. Pokrovitelj bo v okviru te nagradne igre podelil 10 (deset) nagrad:

- 10x paket, ki vsebuje sladke dobrote daljšega roka trajanja (čokolade, keksi, bonboni, kava, pijače, prigrizki,….).

4.2. Nagrad ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago.

4.3. Žrebanja bodo izvedena v prostorih podjetja izvajalca in ne bodo javna. Izvedla ga bo 2-članska komisija.

4.4. Izvajalec bo nagrajenca o prejeti nagradi obvestil najkasneje eno uro po žrebanju z zasebnim sporočilom na Facebooku ali s klicem na telefonsko številko s katere je bil poslan odgovor.

4.5. Nagrajenec  je dolžen pustiti svoje osebne podatke (ime in priimek), skupaj z davčno številko, naslovom in elektronskim naslovom. Osebni podatki, skupaj z davčno številko, naslovom in elektronskim naslovom, so namreč pogoj za prejem nagrade. Vsi pridobljeni podatki se bodo uporabljali skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

4.6. V primeru, da se nagrajenec v roku 24 ur ne bo odzval in posredoval zahtevanih podatkov, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. V tem primeru je nagrajenec naslednji izžrebani.

4.7. Nagrade je možno prevzeti naslednji dan in najkasneje do 31.7.2020 v MERCATOR CENTER CELJE, Opekarniška cesta 9, 3000 Celje. Za  prevzem nagrade se nagrajenec oglasi na informacijah HIPERMARKETA MERCATOR CELJE, v omenjenem NAKUPOVALNEM CENTRU MERCATOR CELJE.

4.8. Pokrovitelj bo, v kolikor je to potrebno, skladno z veljavno zakonodajo za nagrajenca obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejete nagrade. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

5.    člen

(Varovanje osebnih podatkov)

5.1. S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh pravil, udeleženec nagradne igre izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in se z njimi strinja.

5.2.  Udeleženec v nagradni igri dovoljuje, tako izvajalcu in pokrovitelju, kot upravljalcema zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

5.3. Izvajalec in pokrovitelj se zavezujeta, da podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

5.4.   Nagrajenec izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje objavo svojega imena in priimka v programu Radia Celje, njegovo fotografiranje in snemanje v promocijske aktivnosti izvajalca in pokrovitelja, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov, in podatkov za promocijske aktivnosti v radijskem programu, na spletnih straneh, družabnih medijih, vseh drugih medijih in lastnih promocijskih materialih.

5.5. Nagrajenec se strinja z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre za kar od izvajalca in pokrovitelja, ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

5.6.   Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  Izvajalec bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov iz baze najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

6.    člen

(Pravila sodelovanja udeležencev, povezanih s studiem)

6.1. Udeleženci nagradne igre, ki so v živo povezani v programu Radia Celje, morajo izpolniti vse pogoje in upoštevati vsa navodila. Radio Celje ima pravico, da prekine klic, če se presodi, da se oseba obnaša neprimerno ali v nasprotju s pravili radijskega predvajanja oziroma veljavni zakonodaji in pravilom nagradne igre.

6.2. Udeleženci ne smejo reklamirati kateregakoli izdelka ali storitve, ne smejo uporabljati neprimernih besed oziroma preklinjati ali izjaviti česarkoli, kar je bi lahko bilo škodljivo ali  žaljivo za katerokoli osebo ali organ.

6.3. Udeleženci se strinjajo, da so sami odgovorni za posledice vsega, kar bodo izrekli med sodelovanjem v nagradni igri.

7.    člen

(Izključitev vključitve v SMS klub)

Udeleženci v nagradni igri s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključeni v noben SMS klub in ne bodo prejeli nobenih SMS sporočil.

8.    člen

(Izključitev odgovornosti izvajalca in tehničnega izvajalca)

Izvajalec ni v nobenem primeru odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma tehnično nedelovanje ali motenje delovanja frekvence Radia Celje, spletne strani www.radiocelje.si , uradne Facebook strani Radia Celje, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne. 

9.    člen

(Reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami, lahko pošljete na elektronski naslov: info@radiocelje.si .

10.  člen

(Končne določbe)

 

10.1.     Za odnose med izvajalcem in poslušalci, ki niso urejeni s temi splošnimi pogoji, se uporablja veljavna zakonodaja RS.

10.2.     Izvajalec ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

10.3.         Pravila nagradne igre so v celoti objavljena na www.radiocelje.si .

10.4.     Ta pravila začnejo veljati in se uporabljajo od 25.7 do 31.7. 2020.

                                                                                                                                                            

Z VAMI V ŽIVO

Živa Dobnik

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam