NAGRADNA IGRA

NAGRADNA IGRA
Aktualno
Tipografija

Ujemi paket potrebščin Šolskega centra Celje.

Med 31. avgustom in 4. septembrom, na Facebooku Radia Celje poteka nagradna igra Šolskega centra Celje, v kateri lahko z malo sreče ujamete simpatično in zelo uporabno nagrado, darilni paket za uspešen start v novo šolsko leto.

Paket vsebuje: krpico za čiščenje očal, eko svinčnik s semenom, iz katerega zraste spominčica, kemični svinčnik, stojalo za telefon, kavo za lepši začetek dneva, magnetno beležko, beležko za zapiske in brezžični polnilec za telefon.

Vse kar morate storiti je, da pravilno odgovorite na preprosto nagradno vprašanje, ki vam ga dnevno zastavimo na našem FB profilu.

O Šolskem centru Celje:

Šolski center Celje vabi na tečaje angleščine, nemščine in italijanščine ter različnih računalniških programov. Tečaji so brezplačni za starejše od 45 let in nižje izobražene.

Če bi si želeli trenutno situacijo izkoristiti za pridobivanje novih (ne)formalnih znanj, vas vabijo, da se jim pridružite!

Informacije: 03 42 85 826.

 

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI AKCIJI

»Ujemi paket potrebščin Šolskega centra Celje«

 SPLOŠNO

1. člen

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne akcije »Ujemi paket potrebščin Šolskega centra Celje« (v nadaljevanju: nagradna akcija).

Organizator nagradne akcije je: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator).

Naročnik akcije in podeljevalec nagrad v nagradni akciji je: Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik nagradne akcije in podeljevalec).

2. člen

Pravila nagradne akcije so javno objavljena na spletnih strani www.radiocelje.si, ob čemer pa veljajo tudi Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Novega tednika in Radia Celje, objavljeni na spletni strani www.radiocelje.si

3. člen

Nagradna akcija se promovira in poteka na uradni FB-strani Radia Celje. Nagradna akcija ni pod domeno družabnega omrežja Facebook. Facebook ne sponzorira nagradne akcije, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

NAMEN

4. člen

Namen nagradne akcije je promocija organizatorja in naročnika nagradne igre oz. podeljevalca.

 TRAJANJE NAGRADNE IGRE

5. člen

Nagradna akcija traja od 31. 8. 2020 do 4. 9. 2020.

SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJA

6. člen

V nagradnih akcijah lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah ter Pravili za sodelovanje v nagradni akciji »Ujemi paket potrebščin Šolskega centra Celje«.

Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči strinja z vsemi pogoji in pravili nagradne igra ter jih sprejema.

 7. člen

V nagradni igri lahko sodeluje samo polnoletna oseba.

8. člen

Sodelovanje v nagradni akciji ni dovoljeno pravnim osebam.

Zaposleni v podjetju NT&RC in zaposleni v podjetju podeljevalca (partnerja nagradne akciji), njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

 9. člen

Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih akcijah ne upoštevamo.

 10. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,

 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,

 • da je sodeloval v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,

 • udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade,

 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno.

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade. 

 PREKLIC SODELOVANJA

11. člen

Udeleženec lahko v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne akciji.

Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne akcije.

 NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI

12. člen

Vsak dan od 31. avgusta do 4. septembra bomo na Facebook strani Radia Celje objavili fotografijo z nagradnim vprašanjem.

V nagradni akciji bodo lahko sodelovali vsi, ki bodo pravilen dogovor napisali v komentar pod objavo. Nagrajenca bomo izžrebali vsak dan in ga objavili v komentar pod objavo ter ga obvestili v zasebnem sporočilu na njegov FB-profil.

 NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRADE

13. člen

Podeljevalec bo v okviru nagradne akcije podaril 5 paketov izdelkov, ki jih podarja naročnik akcije.

Nagrade bodo nagrajenci prejeli po pošti.

Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Nedenarne nagrade se ne morejo izplačati v denarju.

Organizator nagradne igre ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s podeljeno nagrado podeljevalca, nagrajenec pa zoper organizatorja ne more uveljavljati nikakršnega zahtevka.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.

 14. člen

Podatki o nagrajencu se posredujejo podeljevalcu nagrade.

Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade lahko fotografiran in sneman za promocijske aktivnosti organizatorja, podeljevalca ter z njimi povezanih tretjih oseb, pri čemer se fotografije, posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, FB in v drugih medijih.

 15. člen

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci sporočiti svojo telefonsko številko in naslov.

Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in če v posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine, povezano s prejemom nagrade.

 16. člen

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni akciji ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil.

 

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 17. člen

Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne akcije, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni akciji. Zbirajo se osebni podatki, kot so: ime in priimek in telefonska številka; v primeru nagrajenca pa tudi: naslov, elektronski naslov, davčna številka (nagrajenec), fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu.

Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne akcije in obveščanja o poteku nagradne akcije, žrebu ter podelitvi nagrade ter promocije podeljevalca nagrade, v primeru, da se nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi.

V kolikor nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu obdelujejo tudi z namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.

 18. člen

Osebni podatki udeležencev se za namen izpolnitve nagradne igre posredujejo tudi podeljevalcu nagrade.

S sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu nagrade, da se njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne igre, žrebom ali podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. v časopisu Novi tednik ali se sporočijo v etru Radia Celje).

 19. člen

Osebni podatki udeleženca nagradne akcije se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

Podatki o sodelujočih se hranijo do največ 60 dni po zaključeni nagradni akciji. Podatki o nagrajencih hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, v kolikor je podeljevalec nagrade tudi organizator.

 20. člen

V kolikor je udeleženec podal soglasje tudi za obdelavo svojih podatkov za druge namene (npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu soglasja.

Preklic se lahko izvede kadarkoli, pisno na naslov: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje ali na elektronski naslov: gdpr@nt-rc.si.

 21. člen

Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:

 • ustrezne informiranosti;

 • popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;

 • izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih, npr. če je dosežen namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;

 • omejitve obdelave;

 • prenosljivosti podatkov, vendar le v primeru, da obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;

 • ugovora.

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov: gdpr@nt-rc.si

22. člen

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE AKCIJE

 23. člen

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

 DODATNE INFORMACIJE

24. člen

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne akcije, lahko zainteresirani sporočijo:

 • za nagradne igre Radia Celje: na elektronski naslov: radio@nt-rc.si

Dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si.

 

Celje, 29. 8. 2020

 

 

 

Z VAMI V ŽIVO

Ekipa radia Celje

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam