S kolesom na MOS letos ceneje!

S kolesom na MOS letos ceneje!
Aktualno
Tipografija

Na Radiu Celje v tem tednu pripravljamo nagradno igro, v sodelovanju z Celjskim sejmom. Vabimo vas, da obiščete že 54. MOS - največji poslovno-sejemski dogodek v Celju med 14. in 18. septembrom na Celjskem sejmu.

Od ponedeljka, 05. do petka, 09. septembra pozorno poslušajte Radio Celje in sledite navodilom in z malo sreče boste prejeli brezplačne vstopnice za obisk sejma MOS.

Kako do nagrade?

Pošljite SMS sporočilo na številko 031 609 609 s ključno besedo MOS skupaj z vašim imenom in priimkom. Od ponedeljka, 05. do petka, 09. septembra bomo vsak dan enemu srečnemu izžrebancu podarili 3 vstopnice za obisk 54. Mednarodnega obrtnega sejma MOS. Na vaš mail naslov boste prejeli kode skupaj z navodili kako si kreirati vstopnice.


Ali veste, zakaj boste prihodnji teden še bolj pridno kolesarili?

Zato, ker če se boste s kolesom pripeljali na MOS, ki bo na Celjskem sejmu med 14. in 18. septembrom, boste dobili cenejšo karto! Pa še bolj fit boste! Dva res super razloga, da vzamete kolo in obiščete MOS s kolesom.

Projekt smo pripravili skupaj z Mestno občino Celje in Novim tednikom & Radio Celje ter podjetjem Nomago. Zavedamo se pomena trajnostnega razvoja, in ker je 54. MOS glasnik samooskrbe, ki spodbuja tudi zeleno alternativo in dviganje zavesti o tem, kaj lahko sami naredimo za odgovorno prihodnost, bi radi spodbudili obiskovalce, predvsem prebivalce iz Celja, da se odpravijo na letošnji MOS s kolesom. Vsak, ki se bo pripeljal s kolesom na sejem, bo lahko kupil še cenejšo karto, in sicer za 6 evrov.

Zdaj pa hitro preračunajte, kako se vam splača, da pridete na MOS še v družbi. Z družino, s prijatelji, znanci. In veste, kaj boste s prihrankom? Zase boste priskrbeli res čudovite rešitve,  izdelke, storitve, ki vam bodo olajšale vsakdanja opravila. Okoli 1000 razstavljavcev iz kar 20-ih držav vas čaka, da odkrijete njihove super izdelke, storitve, poskusite kulinarične dobrote in popijete mogoče domače sokove slovenskih kmetij, poskusite slovenska vrhunska v ZDA nagrajena vina in še in še.

Prisrčno vabljeni na 54. MOS, na največji in najpomembnejši sejemski dogodek v Sloveniji, ki bo med 14. in 18. septembrom na Celjskem sejmu – doživetje zabave, cenejših in pametnih nakupov ter številnih novih idej, kako si olajšati delo in kje privarčevati.

Ekipa Celjskega sejma vam zagotavlja, da boste nad 54. MOS-om izjemno navdušeni!

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI AKCIJI
»S kolesom na MOS letos ceneje!«

SPLOŠNO

1. člen

Ta pravila določajo način izvedbe akcije »S kolesom na MOS letos ceneje!« (v nadaljevanju: nagradna akcija).

Organizator nagradne akcije je NT-RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator).

Naročnik akcije in podeljevalec nagrad v nagradni akciji je Celjski sejem d.d., Dečkova cesta 1, 3000 CELJE  (v nadaljevanju: naročnik nagradne igre in podeljevalec).

2. člen

Pravila nagradne akcije so javno objavljena na spletnih straneh: www.radiocelje.si, ob čemer pa veljajo tudi Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Novega Tednika in Radia Celje, objavljeni na spletni strani www.nt-rc.si.

3. člen

Nagradna akcije poteka na Radiu Celje. Promovira pa se na FB strani Radia Celje in Novega tednika, na spletni strani Radia Celje. Nagradna akcija ni pod domeno družabnega omrežja Facebook. Facebook ne sponzorira nagradne akcije, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj. Najava nagradne igre je tudi na instagram profilu Radia Celje.

NAMEN

4. člen

Namen nagradne akcije je promocija organizatorja in naročnika nagradne igre oz. podeljevalca.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

5. člen

Nagradna akcija traja od ponedeljka, 05. 09. 2022 do petka, 09. 09. 2022.

SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJA

6. člen

V nagradni akciji lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah ter Pravili za sodelovanje v nagradni akciji »S kolesom na MOS letos ceneje!«.

Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči s vsemi pogoji in pravili nagradne igra strinja in jih sprejema.

7. člen

Sodelovanje v nagradni akciji ni dovoljeno pravnim osebam.

Zaposleni v podjetju NT&RC in zaposleni v podjetju podeljevalca (partnerja nagradne igre), njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

8. člen

Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih akcijah ne upoštevamo.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
 • da je sodeloval v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
 • udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade,
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno.

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade.

PREKLIC SODELOVANJA

10. člen

Udeleženec lahko v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne akciji.

Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne akcije.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI

11. člen

Nagradna akcije poteka na Radiu Celje vsak dan od 05. 09. do 09. 09. 2022. Za nagrado se potegujete s poslanim sms sporočilom na številko 031 609 609 s ključno besedo MOS skupaj z vašim imenom in priimkom.

Z malo sreče boste prejeli nagrado našega sponzorja. Vsak dam bomo nagradili 1 poslušalca, ki bo prejel na svoj mail naslov 3 kode skupaj z navodili za kreiranje vstopnic, s katerimi bo lahko brezplačno obiskal sejem.

 

NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRADE

12. člen

Podeljevalec bo v okviru nagradne akcije nagradil 5 poslušalcev, ki bodo prejeli na svoj mail naslov 3 kode skupaj z navodili za kreiranje vstopnic, s katerimi bodo lahko brezplačno obiskali sejem.

Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Nedenarnih nagrad ni mogoče izplačati v denarju.

Organizator nagradne igre ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s podeljeno nagrado podeljevalca, nagrajenec pa zoper organizatorja ne more uveljavljati nikakršnega zahtevka.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.

13. člen

Podatki o nagrajencu se ne posredujejo podeljevalcu nagrade. Nagrajenec prejme na svoj mail naslov 3 kode skupaj z navodili za kreiranje vstopnic, s katerimi bodo lahko brezplačno obiskali sejem.

Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade lahko fotografiran in sneman za promocijske aktivnosti organizatorja, podeljevalca ter z njimi povezanih tretjih oseb, pri čemer se fotografije, posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, FB in v drugih medijih.

14. člen

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci sporočiti svojo telefonsko številko in naslov v roku 5 delovnih dni sicer bomo izžrebali novega nagrajenca.

Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in če v posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine, povezano s prejemom nagrade.

15. člen

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni akciji ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

16. člen

Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne akcije, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni akciji. Zbirajo se osebni podatki, kot so: ime in priimek in telefonska številka; v primeru nagrajenca pa tudi: naslov, elektronski naslov, davčna številka (nagrajenec), fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu.

Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne akcije in obveščanja o poteku nagradne akcije, žrebu ter podelitvi nagrade ter promocije podeljevalca nagrade, v primeru, da se nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi.

V kolikor nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu obdelujejo tudi z namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.

17. člen

Osebni podatki udeležencev se za namen izpolnitve nagradne igre posredujejo tudi podeljevalcu nagrade.

S sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu nagrade, da se njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne igre, žrebom ali podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. v časopisu Novi tednik ali se sporočijo v etru Radia Celje).

18. člen

Osebni podatki udeleženca nagradne akcije se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

Podatki o sodelujočih se hranijo do največ 60 dni po zaključeni nagradni akciji. Podatki o nagrajencih hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, v kolikor je podeljevalec nagrade tudi organizator.

19. člen

V kolikor je udeleženec podal soglasje tudi za obdelavo njegovih podatkov za druge namene (npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu soglasja.

Preklic se lahko izvede kadarkoli, pisno na naslov: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje ali na elektronski naslov: gdpr@nt-rc.si.

20. člen

Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:

 • ustrezne informiranosti;
 • popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
 • izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih npr. če je dosežen namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;
 • omejitve obdelave;
 • prenosljivosti podatkov vendar le v primeru, da obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
 • ugovora.

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov: gdpr@nt-rc.si

21. člen

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE AKCIJE

22. člen

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

DODATNE INFORMACIJE

23. člen

Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne akcije, lahko zainteresirani sporočijo:

 • za nagradne igre Radia Celje: na elektronski naslov: radio@nt-rc.si

Dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si.

Celje, 2. 9. 2022

 

Z VAMI V ŽIVO

Radio Celje

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam