Odlična donosnost z rastjo premij in rezultata iz poslovanja!

Odlična donosnost z rastjo premij in rezultata iz poslovanja!
Aktualno
Tipografija

Skupina Generali v prvem trimesečju: odlična donosnost z rastjo premij in rezultata iz poslovanja, izjemno trden kapitalski položaj in čisti rezultat, na katerega so vplivale oslabitve ruskih naložb.

  • Obračunane kosmate premije so se zvišale na 22,3 milijarde evrov (+6,1 %), od tega na področju Premoženjska in nezgodna zavarovanja za +6,4 %, na področju Življenjska zavarovanja pa za +6 %. Čisti prilivi na področju Življenjska zavarovanja so bili v celoti skoncentrirani na zavarovanja z naložbenim tveganjem in riziko zavarovanja in so se povzpeli na 3,9 milijarde evrov (+19,3 %).
  • Rezultat iz poslovanja se je povzpel na 1,6 milijarde EUR (+1,1 %), na kar je vplivalo uspešno poslovanje na področjih Življenjska zavarovanja, Premoženjska in nezgodna zavarovanja ter Holding in drugih poslovnih segmentih. Kombinirani količnik znaša 90,4 % (+2,4 odstotne točke), stopnja donosa novih zavarovanj pa je dosegla odličnih 4,94 % (+0,53 odstotne točke).
  • Čisti rezultat je dosegel 727 milijonov evrov (802 milijonov evrov v prvem četrtletju 2021), nanj pa so vplivale oslabitve ruskih naložb v višini 136 milijonov evrov. Brez upoštevanja tega vpliva bi čisti rezultat znašal 863 milijonov evrov
  • Količnik kapitalske ustreznosti je ostal izjemno stabilen in znaša 237 % (227 % v poslovnem letu 2021). 

Finančni direktor Skupine Generali Cristiano Borean je komentiral: »Rezultati za prvo četrtletje potrjujejo odlično poslovanje Skupine Generali kljub razmeram, ki jih zaznamuje negotovost zaradi konflikta v Ukrajini. Razvoj poslovanja na najbolj donosnih področjih izkazuje sposobnost Skupine, da dosledno ustvarja vrednost, hkrati pa ohranja trden in vodilni kapitalski položaj v panogi. V prvem četrtletju je Skupina začela izvajati tudi nov strateški načrt »Vseživljenjski partner 24: Spodbujanje rasti«, ki se osredotoča na močno rast čistega dobička na delnico, večje ustvarjanje denarnih sredstev in višje dividende.

S svojo solidarnostjo bo Skupina še naprej stala ob strani ljudem, ki jih je prizadel konflikt v Ukrajini. Pomagala jim bo z izredno donacijo v višini 3 milijonov evrov in z globalno kampanjo zbiranja sredstev, ki jo izvajajo zaposleni in fundacija The Human Safety Net, da bi podprli UNICEF pri svojih prizadevanjih za pomoč vsem trpečim zaradi te vojne.«

Milano – Na sestanku, ki mu je predsedoval Andrea Sironi, je upravni odbor Assicurazioni Generali odobril finančne podatke na dan 31. marca 2022.

Obračunane kosmate premije Skupine so se povečale za 6,1 % na 22.322 milijonov evrov zaradi rasti na področjih Življenjska zavarovanja ter Premoženjska in nezgodna zavarovanja. Čisti prilivi na področju Življenjska zavarovanja so se povečali na 3,9 milijarde evrov (+19,3 %) in potrdili pozitiven trend pri zavarovanjih z naložbenim tveganjem in riziko zavarovanjih. Tehnične rezervacije za Življenjska zavarovanja so znašale 423,4 milijarde evrov in bile v primerjavi s poslovnim letom 2021 stabilne (-0,3 %), kar odraža uspešnost finančnih trgov pri zavarovanjih z naložbenim tveganjem, kljub povečanju neto prilivov.

Poslovni rezultat Skupine je znašal 1626 milijonov evrov (+1,1 %).

Na področju Življenjska zavarovanja se je za 7,2 % povečal rezultat iz poslovanja in potrjuje odlično tehnično donosnost, stopnja donosa novih zavarovanj pa je znašala 4,94 % (4,44 % v prvem četrtletju 2021).

Poslovni rezultat na področju Premoženjska in nezgodna zavarovanja je bil pozitiven (+1,2 %), tudi zaradi prispevka skupine Cattolica. Kombinirani količnik je znašal 90,4 % (+2,4 odstotne točke), kar je predvsem posledica višjega škodnega količnika.

Poslovni rezultat na področju Upravljanje s sredstvi in premoženjem se je zmanjšal na 260 milijonov evrov (-14,5 %), in sicer izključno zaradi zmanjšanja provizij za uspešnost poslovanja v skupini Banca Generali v primerjavi s pomembnim rezultatom v prvih treh mesecih leta 2021, tudi zaradi uspešnosti finančnih trgov.

Poslovni rezultat na področju Holding in drugih poslovnih segmentih se je izboljšal predvsem zaradi rezultatov poslovanja z nepremičninami.

Rezultat Skupine, ki ni neposredno povezan s poslovanjem, je znašal -375 milijonov EUR (-275 milijonov EUR v 1. četrtletju 2021) zaradi oslabitev ruskih naložb, razpoložljivih za prodajo.

Čisti rezultat je znašal 727 milijonov EUR. Zmanjšanje za 9,3 % je odražalo že omenjene oslabitve, vključno z učinkom 96 milijonov EUR, povezanih z ruskimi instrumenti s fiksnim donosom v neposredni lasti Skupine in 40 milijonov EUR za delež v družbi Ingosstrakh. Brez tega vpliva bi čisti rezultat dosegel 863 milijonov EUR.

Skupna sredstva v upravljanju Skupine so znašala 680,5 milijarde EUR, kar je 4,1 % manj kot v letu 2021, predvsem zaradi dogajanja na finančnih trgih.

Glede izpostavljenosti Skupine v Rusiji je po oslabitvah v četrtletju delež v družbi Ingosstrakh in znesek naložb v instrumente s fiksnim donosom v neposredni lasti Skupine znašal 176 milijonov EUR (384 milijonov EUR v letu 2021) oziroma 40 milijonov EUR (188 milijonov EUR v letu 2021).

Skupina je imela tudi zanemarljive ruske in ukrajinske posredne naložbe ter naložbe, vezane na enote investicijskih skladov, ki so znašale 43 milijonov EUR (111 milijonov EUR v letu 2021) oziroma 34 milijonov EUR (117 milijonov EUR v letu 2021).

Lastniški kapital Skupine je znašal 25.639 milijonov EUR (-12,5 % v primerjavi z letom 2021). Sprememba je posledica zmanjšanja rezervacij sredstev, razpoložljivih za prodajo, za -4.797 milijonov EUR, ki izhaja predvsem iz gibanja instrumentov s fiksnim donosom.

Skupina je potrdila svoj odličen kapitalski položaj s količnikom kapitalske ustreznosti 237 % (227 % v letu 2021). Povečanje za 10 odstotnih točk je predvsem odraz pozitivnega razvoja trgov v prvem četrtletju (ki so jih povzročili dvig obrestnih mer in zmanjšanje pribitkov pri državnih obveznicah, ki so bili le delno izravnani s padci na delniškem trgu, povečanjem nestanovitnosti in inflacije), ki so, skupaj s prispevkom normaliziranega ustvarjanja kapitala, več kot odtehtale negativne učinke iz transakcij združitev in prevzemov, rezervacij za dividende za to obdobje in pričakovanih regulativnih sprememb v četrtletju (povezanih s spremembami EIOPA glede opredelitve netveganih referenčnih obrestnih mer).

Z VAMI V ŽIVO

Radio Celje

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam