S kom boste preživeli Velikonočne praznike?

S kom boste preživeli Velikonočne praznike?
Aktualno
Tipografija

Preživite jih v družbi Radia Celje in Trgovin Jager!

Pred velikonočnimi prazniki smo ponovno združili moči na Radiu Celje in v Trgovinah Jager, saj vas bomo ponovno nagrajevali z darilnimi boni Trgovin Jager, kamor boste odšli po ugodne praznične nakupe.

Kako do nagrade?

Vse kar morate storiti je, da pozorno spremljate program Radia Celje in, ko zaslišite melodijo iz zadnjega TV reklamnega oglasa Trgovin Jager, pokličite na odzivnik Radia Celje, 031 609 609 in povejte, s kom boste letos preživeli velikonočne praznike.

Izžrebali bomo 5 srečnih nagrajencev, ki bodo prejeli darilno kartico v vrednosti 10 eur, za nakup v trovinah Jager. Darilne kartice boste prejeli po pošti.


Trgovine Jager s sedežem v Rogaški Slatini z vsemi svojimi trgovinami po Savinjski regiji, skupaj z Jager centrom Celje, vas razveseljujejo s kvalitetno in cenovno ugodno ponudbo tako na živilskem, tehničnem, tekstilnem in gostinskem oddelku.  Prva trgovina Jager je bila odprta več kot 30 let nazaj in sicer leta 1989, v Rogaški Slatini in tam uspešno posluje še danes. Prijazen kolektiv, ki danes šteje že več kot 800 zaposlenih, vas pričakuje v vaši najljubši trgovini Jager. Trgovine Jager vodi poslanstvo, ki temelji na napredku in zadovoljevanju potreb kupcev, z odlično opremljenimi trgovskimi storitvami, visoko kakovostjo ponudbe in predvsem s konkurenčnimi cenami. Pomembni so jim tudi zaposleni. Nudijo jim varno in prijetno delovno okolje z možnostjo osebnega in strokovnega razvoja. Še naprej si bodo prizadevali delovati odgovorno do zaposlenih ter do naravnega in družbenega okolja v katerem živimo. Osrečujejo jih zadovoljne stranke.

Trovine Jager so v času velikonočnih praznikov pripravile posebno VELIKONOČNO NAGRADNO IGRO "Kamor greš, kjerkoli boš. Ozri se k nam, nikdar nisi sam. Družina tvoj je dom. Tvoj trenutek je zdaj..." Več o nagradni igri najdete na facebooku.

Trgovine Jager vam želijo mirne in prijetne velikonočne praznike v družinskem krogu!

 »S kom boste preživeli Velikonočne praznike? Preživite jih v družbi Radia Celje in Trgovin Jager«

SPLOŠNO

1. člen

Ta pravila določajo način izvedbe akcije »S kom boste preživeli Velikonočne praznike? Preživite jih v družbi Radia Celje in Trgovin Jager« (v nadaljevanju: nagradna akcija).

Organizator nagradne akcije je: NT-RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator).

Naročnik in podeljevalec nagrad v nagradni akciji je: Jagros, d.o.o., Prvomajska ulica 29, 3250 Rogaška Slatina (v nadaljevanju: naročnik in podeljevalec).

2. člen

Pravila nagradne akcije so javno objavljena na spletnih straneh www.radiocelje.si, ob čemer pa veljajo tudi Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Novega tednika in Radia Celje, objavljeni na spletni strani www.nt-rc.si.

3. člen

Nagradna akcija ni pod domeno družabnega omrežja Facebook. Facebook ne sponzorira nagradne akcije, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

NAMEN

4. člen

Namen nagradne akcije je promocija organizatorja in naročnika nagradne igre oz. podeljevalca.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

5. člen

Nagradna akcija traja med 07. in 09. aprilom 2022.

SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJA

6. člen

V nagradnih akcijah lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah ter Pravili za sodelovanje v nagradni akciji »S kom boste preživeli Velikonočne praznike? Preživite jih v družbi Radia Celje in Trgovin Jager«.

Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči z vsemi pogoji in pravili nagradne igra strinja in jih sprejema.

7. člen

V kolikor oseba ni polnoletna, je sodelovanje v nagradnih igrah veljavno le ob soglasju starša oziroma zakonitega zastopnika.

8. člen

Sodelovanje v nagradni akciji ni dovoljeno pravnim osebam.

Zaposleni v podjetju NT&RC in zaposleni v podjetju podeljevalca (partnerja nagradne igre), njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

9. člen

Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih akcijah ne upoštevamo.

10. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
 • da je sodeloval v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
 • udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade,
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno.

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade.

PREKLIC SODELOVANJA

11. člen

Udeleženec lahko v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne akciji.

Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne akcije.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI

12. člen

Na Radiu Celje bomo v četrtek, 7.4. in petek, 8.4. ter soboto, 9.4. predstavljali nagradno igro, ki poteka na FB profilu Trgovin Jager. V eter bomo spustili melodijo iz novega TV oglasa velikonočne promocijske akcije Trgovin Jager. Ko zaslišite to melodijo pokličite  odzivnik Rradia Celje na 031 609 609 in nam zaupajte s kom boste letos preživeli velikonočne praznike. Izmed vseh prejetih klicev bomo izžrebali v četrtek 1 nagrajenca, v petek in soboto pa dva nagrajenca.

NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRADE

13. člen

Podeljevalec bo v okviru nagradne akcije podaril 5 x po 10 eur v obliki darilnih kartic, ki jih bodo nagrajenci dobili po pošti s strani podeljevalca. Kartice lahko vnovčite za nakup v Trgovinah Jager.

Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Nedenarnih nagrad ni mogoče izplačati v denarju.

Organizator nagradne igre ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s podeljeno nagrado podeljevalca, nagrajenec pa zoper organizatorja ne more uveljavljati nikakršnega zahtevka.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.

14. člen

Podatki o nagrajencu se posredujejo naročniku in podeljevalcu nagrade. Nagrajenec bo kartice  prejel po pošti.

Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade lahko fotografiran in sneman za promocijske aktivnosti organizatorja, podeljevalca ter z njima povezanih tretjih oseb, pri čemer se fotografije, posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, FB in v drugih medijih.

15. člen

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci sporočiti svojo telefonsko številko in naslov.

Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in če v posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine, povezano s prejemom nagrade.

16. člen

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni akciji ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

17. člen

Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne akcije, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni akciji. Zbirajo se osebni podatki, kot so: ime in priimek in telefonska številka; v primeru nagrajenca pa tudi: naslov, elektronski naslov, davčna številka (nagrajenec), fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu.

Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne akcije in obveščanja o poteku nagradne akcije, žrebu ter podelitvi nagrade ter promocije podeljevalca nagrade, v primeru, da se nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi.

V kolikor nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu obdelujejo tudi z namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.

18. člen

Osebni podatki udeležencev se za namen izpolnitve nagradne igre posredujejo tudi podeljevalcu nagrade.

S sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu nagrade, da se njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne igre, žrebom ali podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. v časopisu Novi tednik ali se sporočijo v etru Radia Celje).

19. člen

Osebni podatki udeleženca nagradne akcije se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

Podatki o sodelujočih se hranijo do največ 60 dni po zaključeni nagradni akciji. Podatke o nagrajencih hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, v kolikor je podeljevalec nagrade tudi organizator.

20. člen

V kolikor je udeleženec podal soglasje tudi za obdelavo njegovih podatkov za druge namene (npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu soglasja.

Preklic se lahko izvede kadarkoli, pisno na naslov: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje, ali na elektronski naslov: gdpr@nt-rc.si.

21. člen

Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:

 • ustrezne informiranosti;
 • popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
 • izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih, npr. če je dosežen namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;
 • omejitve obdelave;
 • prenosljivosti podatkov, vendar le v primeru, da obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
 • ugovora.

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov: gdpr@nt-rc.si

22. člen

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE AKCIJE

23. člen

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

DODATNE INFORMACIJE

24. člen

Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne akcije, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov: radio@nt-rc.si.
Dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si.

Celje, 06.04.2022

 

Z VAMI V ŽIVO

Bojan Kovač

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam