Silvestrovo na Radiu Celje

Silvestrovo na Radiu Celje
Aktualno
Tipografija

Bliža se najdaljša noč v letu, ko se bomo poslovili od letošnjega leta in s kapljico penine ali brezalkoholne pijače nazdravili letu, ki prihaja. V upanju, da bo srečno, zdravo in predvsem boljše od leta, ki se poslavlja, ga bosta skupaj z vami dočakala voditelja Jutranjega ritma, Tanja in Boštjan, ki vas bosta razvajala z dobro voljo, super muziko in... vročimi nagradami! Pridruži se jima na najdaljšo noč leta in uživajte ob fantastičnem vzdušju od 20.00 pa vse do jutra.

Naj vam zaupamo, da se nam obeta posebno leto, kajti božiček je poskrbel, da ga boste začeli sladko, skupaj z vašimi najbližjimi in vašimi hišnimi ljubljenčki.

Alenka bo s svojimi slaščicami poskrbela za morje sladkih in slastnih okusov, Veterina in Trgovina tačka pa, da se bodo v novem letu dobro počutili tudi vaši kosmatinci.

Povežimo se v sladki zgodbi, ob vstopu v leto 2021.

KAKO SODELUJETE?

Spremljajte in dobro poslušajte silvestrski program na Radiu Celje in na znak voditeljev pošljite SMS z novoletno željo, ki jo imaš za prihajajoče leto, na 031 609 609. Izžrebali bomo 14 nagradnih paketov, ki jih podarjata Alenkine slaščice ter Veterina in trgovina Tačka, ki jo po novem najdete tudi v Planetu Tuš, Celje.

Preverite ponudbo Alenkinih slaščic in dejavnosti Vetrine in trgovine Tačka, na njunem FB profilu ali spletni strani. V novem letu vam želijo zdravja, sreče ter sladkih trenutkov z vašimi najdražjimi.

Veterina in trgovina Tačka Planet TUš Celje podarja:

 • 3x celotna nega v novem negovalnem salonu Tačka Planet Tuš Celj
 • 3x striženje psa v negovalnem salonu Tačka Planet tuš Celj
 • 2x toaleta krempljev salonu Tačka Planet Tuš Celj
 • 2x vrednostni bon za 20€ za nakup v Tačka Planet Tuš Celje

tackaveterina trgovina sentjur 4

Alenkine slaščice podarjajo:

 • 1x praznična torta (cela)
 • 3x paket prazničnega peciva za 12 oseb

alenkine slascice

 

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI AKCIJI
»SILVESTROVO NA RADIU CELJE«


SPLOŠNO

1. člen

Ta pravila določajo način izvedbe akcije »Silvestrovo na Radiu Celje« (v nadaljevanju: nagradna akcija).

Organizator nagradne akcije je: NT-RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator).

Pokrovitelja akcije in podeljevalca nagrad sta:

 • Alenkine slaščice, Alenka Pisanec s. p., Hotunje 9, 3232 Ponikva
 • Veterina in trgovina Tačka Celje, Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah, Rogaška cesta 46, 3240 Šmarje pri Jelšah

2. člen

Pravila nagradne akcije so javno objavljena na spletnih straneh: www.radiocelje.si, ob čemer pa veljajo tudi Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Novega Tednika in Radia Celje, objavljeni na spletni strani www.nt-rc.si.

3. člen

Nagradna akcije poteka na uradni FB-strani Radia Celje. Nagradna akcija ni pod domeno družabnega omrežja Facebook. Facebook ne sponzorira nagradne akcije, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

NAMEN

4. člen

Namen nagradne akcije je promocija organizatorja in naročnika nagradne igre oz. podeljevalca.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

5. člen

Nagradna akcija traja od 31. 12. 2020 med 20. in 24. uro.

SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJA

6. člen

V nagradnih akcijah lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah ter Pravili za sodelovanje v nagradni akciji »Silvestrovo na Radiu Celje«.

Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči s vsemi pogoji in pravili nagradne igra strinja in jih sprejema.

7. člen

V kolikor oseba ni polnoletna, je sodelovanje v nagradnih igrah veljavno le ob soglasju starša oziroma zakonitega zastopnika.

8. člen

Sodelovanje v nagradni akciji ni dovoljeno pravnim osebam.

Zaposleni v podjetju NT&RC in zaposleni v podjetju podeljevalca (partnerja nagradne igre), njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

9. člen

Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih akcijah ne upoštevamo.

10. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi če:
⦁ se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
⦁ se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
⦁ da je sodeloval v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
⦁ udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade,
⦁ udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno.

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade.

PREKLIC SODELOVANJA

11. člen

Udeleženec lahko v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne akciji.

Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne akcije.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI

12. člen

31. 12. 2020 bo izvajalec nagradne igre na Facebook strani Radia Celje in v etru Radia Celje objavil nagradno vprašanje. V nagradni akciji bodo lahko sodelovali vsi, ki bodo pravilen odgovor napisali pod objavo na Facebook strani Radia Celje in/ali poslali sms s pravilnim odgovorom na 031 609 609.

NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRADE

13. člen

Izvajalec nagradne akcije bo 31. 12. 2020 (med 20. in 24. uro) v okviru silvestrskega programa podelil nagrade pokroviteljev Silvestrskega programa.

Veterina in trgovina Tačka Planet Tuš Celje (Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah):

 • 3x celotna nega v novem negovalnem salonu Tačka Planet Tuš Celje
 • 3x striženje psa v negovalnem salonu Tačka Planet Tuš Celje
 • 2x toaleta krempljev salonu Tačka Planet Tuš Celje
 • 2x vrednostni bon za 20€ za nakup v Tačka Planet Tuš Celje 

Alenkine slaščice (Alenka Pisanec s. p.):

 • 3x paket prazničnega peciva za 12 oseb
 • 1x praznična torta kavarniške velikosti

Darila niso prenosljiva ali zamenljiva. Nedenarne nagrade oz. darila se ne morejo izplačati v denarju.

Organizator nagradne igre ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s podeljeno nagrado podeljevalca, nagrajenec pa zoper organizatorja ne more uveljavljati nikakršnega zahtevka.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.

14. člen

Podatki o nagrajencu se posredujejo naročniku in podeljevalcu nagrade. Nagrajenec bo potrdilo o nagradi prejel po pošti.

Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade lahko fotografiran in sneman za promocijske aktivnosti organizatorja, podeljevalca ter z njimi povezanih tretjih oseb, pri čemer se fotografije, posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, FB in v drugih medijih.

15. člen

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci sporočiti svojo telefonsko številko in naslov.

Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in če v posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine, povezano s prejemom nagrade.

16. člen

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni akciji ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

17. člen

Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne akcije, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni akciji. Zbirajo se osebni podatki, kot so: ime in priimek in telefonska številka; v primeru nagrajenca pa tudi: naslov, elektronski naslov, davčna številka (nagrajenec), fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu.

Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne akcije in obveščanja o poteku nagradne akcije, žrebu ter podelitvi nagrade ter promocije podeljevalca nagrade, v primeru, da se nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi.

V kolikor nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu obdelujejo tudi z namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.

18. člen

Osebni podatki udeležencev se za namen izpolnitve nagradne igre posredujejo tudi podeljevalcu nagrade.

S sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu nagrade, da se njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne igre, žrebom ali podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. v časopisu Novi tednik ali se sporočijo v etru Radia Celje).

19. člen

Osebni podatki udeleženca nagradne akcije se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

Podatki o sodelujočih se hranijo do največ 60 dni po zaključeni nagradni akciji. Podatki o nagrajencih hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, v kolikor je podeljevalec nagrade tudi organizator.

20. člen

V kolikor je udeleženec podal soglasje tudi za obdelavo njegovih podatkov za druge namene (npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu soglasja.

Preklic se lahko izvede kadarkoli, pisno na naslov: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje ali na elektronski naslov: gdpr@nt-rc.si.

21. člen

Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:
⦁ ustrezne informiranosti;
⦁ popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
⦁ izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih npr. če je dosežen namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;
⦁ omejitve obdelave;
⦁ prenosljivosti podatkov vendar le v primeru, da obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
⦁ ugovora.

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov: gdpr@nt-rc.si

22. člen

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE AKCIJE

23. člen

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

DODATNE INFORMACIJE

24. člen

Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne akcije, lahko zainteresirani sporočijo:
⦁ za nagradne igre Radia Celje: na elektronski naslov: radio@nt-rc.si
Dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si.

Celje, 30. 12. 2020

Z VAMI V ŽIVO

Andreja Petrovič

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam