Zakaj bi čakali na veseli december, če je lahko vesel že november.

Zakaj bi čakali na veseli december, če je lahko vesel že november.
Aktualno
Tipografija

V teh drugačnih časih, polnih izzivov in omejitev, vas na Radiu Celje želimo razbremeniti, razveseliti, predvsem pa osrečiti. Zato vas bomo celoten november nagrajevali s čudovitimi nagradami, ker si to tudi zaslužite. Vsak teden, vse do konca novembra vas bomo v jutranjem in popoldanskem času pozivali k sodelovanju za lepe in praktične nagrade.

Zato nas pozorno spremljate, sodelujte in verjamemo, da se sreča nasmehne prav vam.

V prvem tednu Veselega novembra vas v Jutranjem ritmu nagrajujemo z nagradami Tehnoparka Celje, v popoldanskem druženju pa z nagradami podjetja Metrob d.o.o.

 

TEHNOPARK CELJE

Park se nahaja v že od nekdaj ikonični mestni stavbi Celja, v nekdanji veleblagovnici Tehno Merkator, ki so jo odprli leta 1971. Takrat je bila prva sodobna veleblagovnica v Celju, saj je že imela tekoče stopnice in klimatsko napravo. Tokrat je prenovljena stavba odprla vrata kot park prvi park za spodbujanje znanosti, tehnologije in inovativnosti v Sloveniji.

V Tehnoparku Celje želimo vzpodbuditi zanimanje za znanost in tehnologijo. Obiskovalci boste z obiskom parka pridobili neposredno izkušnjo iz naravoslovja in tehnologij. Pridobili boste zavedanje, kakšen pomen ima razvoj tehnologij za naše življenje in za svet v katerem živimo.

 

METROB D.O.O.

22 let inovativnega delovanja na področju celovite oskrbe rastlin in svetovanja za optimiranje vzgoje in pridelave. Oskrba ljubiteljskih in profesionalnih pridelovalcev s celovitim programom pripomočkov za vzgojo in nego rastlin namenjenih prehrani, preživljanju prostega časa in urejanju urbanega okolja. Strokovna podpora za ekološko in integrirano pridelavo. Prenos rešitev v prakso s ciljem premoščanja zatečenih tehnoloških problemov in vzpostavitve pogojev za trajnostno naravnano pridelavo zdrave in polnovredne hrane. Z odgovornostjo za ohranitev zdravja potrošnikov in neokrnjenega okolja.

 
 
 
 
 
 
 
 

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI AKCIJI
»VESELI NOVEMBER NA RADIU CELJE«

(TEHNOPARK CELJE)

SPLOŠNO
1. člen

Ta pravila določajo način izvedbe akcije »Veseli november na Radiu Celje« (v nadaljevanju: nagradna akcija). Organizator nagradne akcije je: NT-RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator). Naročnik in podeljevalec nagrad v nagradni akciji je: Tehnopark Celje, Gubčeva 1, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik in podeljevalec).

2. člen

Pravila nagradne akcije so javno objavljena na spletnih straneh: www.radiocelje.com, ob čemer pa veljajo tudi Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Novega Tednika in Radia Celje, objavljeni na spletni strani www.nt-rc.si.

3. člen

Nagradna akcije poteka na Radiu Celje.

NAMEN
4. člen

Namen nagradne akcije je promocija organizatorja in naročnika nagradne igre oz. podeljevalca.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE
5. člen

Nagradna akcija traja od 2. 11. 2020 do 6. 11. 2020.

SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJA
6. člen

V nagradnih akcijah lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah ter Pravili za sodelovanje v nagradni akciji »Veseli november na Radiu Celje«. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči s vsemi pogoji in pravili nagradne igra strinja in jih sprejema.

7. člen

V kolikor oseba ni polnoletna, je sodelovanje v nagradnih igrah veljavno le ob soglasju starša oziroma zakonitega zastopnika.

8. člen

Sodelovanje v nagradni akciji ni dovoljeno pravnim osebam. Zaposleni v podjetju NT&RC in zaposleni v podjetju podeljevalca (partnerja nagradne igre), njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

9. člen

Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih akcijah ne upoštevamo.

10. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi če:
⦁    se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
⦁    se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
⦁    da je sodeloval v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne
igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
⦁    udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade,
⦁    udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji
nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno.
Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade.

PREKLIC SODELOVANJA
11. člen

Udeleženec lahko v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne akciji. Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne akcije.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI
12. člen

31.oktobra bo izvajalec na Radiu Celje objavil nagradno akcijo. Vsak dan od 2. do 6. novembra bomo v jutranjem programu na Radiu Celje objavili drugačno nagradno vprašanje, s pošiljanjem sms sporočil na številko 031-609-609 pa nam boste sporočili pravilni odgovor.

NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRADE
13. člen

Podeljevalec bo v okviru nagradne akcije podaril 5 x družinsko vstopnico za obisk Tehnoparka Celje. Izvajalec nagradne akcije bo vsak dan od 2. do vključno 6. novembra izžrebal enega nagrajenca, ki ga bo obvestil s klicem, sms sporočil in potrdilo o nagradi poslal po pošti. Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Nedenarne nagrade se ne morejo izplačati v denarju.
Organizator nagradne igre ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s podeljeno nagrado podeljevalca, nagrajenec pa zoper organizatorja ne more uveljavljati nikakršnega zahtevka. Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.

14. člen

Podatki o nagrajencu se posredujejo naročniku in podeljevalcu nagrade. Nagrajenec bo potrdilo o nagradi prejel po pošti. Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade lahko fotografiran in sneman za promocijske aktivnosti organizatorja, podeljevalca ter z njimi povezanih tretjih oseb, pri čemer se fotografije, posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, FB in v drugih medijih.

15. člen

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci sporočiti svojo telefonsko številko in naslov. Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in če v posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine, povezano s prejemom nagrade.

16. člen

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni akciji ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
17. člen

Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne akcije, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni akciji. Zbirajo se osebni podatki, kot so: ime in priimek in telefonska številka; v primeru nagrajenca pa tudi: naslov, elektronski naslov, davčna številka (nagrajenec), fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu. Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne akcije in obveščanja o poteku nagradne akcije, žrebu ter podelitvi nagrade ter promocije podeljevalca nagrade, v primeru, da se nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi. V kolikor nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu obdelujejo tudi z namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.

18. člen

Osebni podatki udeležencev se za namen izpolnitve nagradne igre posredujejo tudi podeljevalcu nagrade. S sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu nagrade, da se njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne igre, žrebom ali podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. v časopisu Novi tednik ali se sporočijo v etru Radia Celje).

19. člen

Osebni podatki udeleženca nagradne akcije se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani. Podatki o sodelujočih se hranijo do največ 60 dni po zaključeni nagradni akciji. Podatki o nagrajencih hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, v kolikor je podeljevalec nagrade tudi organizator.

20. člen

V kolikor je udeleženec podal soglasje tudi za obdelavo njegovih podatkov za druge namene (npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu soglasja. Preklic se lahko izvede kadarkoli, pisno na naslov: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje ali na elektronski naslov: gdpr@nt-rc.si.

21. člen

Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:
⦁    ustrezne informiranosti;
⦁    popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
⦁    izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih npr. če je dosežen namen
obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;
⦁    omejitve obdelave;
⦁    prenosljivosti podatkov vendar le v primeru, da obdelava temelji na
privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
⦁    ugovora.
Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov: gdpr@nt-rc.si

22. člen

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE AKCIJE
23. člen

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

DODATNE INFORMACIJE
24. člen

Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne akcije, lahko zainteresirani sporočijo:
⦁    za nagradne igre Radia Celje: na elektronski naslov: radio@nt-rc.si
Dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si.

Celje, 28. 10. 2020

 

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI AKCIJI
»VESELI NOVEMBER NA RADIU CELJE«

(METROB)

SPLOŠNO
1. člen

Ta pravila določajo način izvedbe akcije »Veseli november na Radiu Celje« (v nadaljevanju: nagradna akcija). Organizator nagradne akcije je: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator). Naročnik in podeljevalec nagrad v nagradni akciji je: Metrob, d. o. o., Začret 20, 3202 Ljubečna (v nadaljevanju: naročnik in podeljevalec).

2. člen

Pravila nagradne akcije so javno objavljena na spletni strani www.radiocelje.com, ob čemer pa veljajo tudi Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Novega tednika in Radia Celje, objavljeni na spletni strani  www.nt-rc.si.

3. člen

Nagradna akcije poteka na uradni FB-strani Radia Celje. Nagradna akcija ni pod domeno družabnega omrežja Facebook. Facebook ne sponzorira nagradne akcije, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

NAMEN
4. člen

Namen nagradne akcije je promocija organizatorja in naročnika nagradne igre oz. podeljevalca.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE
5. člen

Nagradna akcija traja od 2. 11. 2020 do 6. 11. 2020.

SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJA
6. člen

V nagradnih akcijah lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah ter Pravili za sodelovanje v nagradni akciji »Veseli november na Radiu Celje«. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči s vsemi pogoji in pravili nagradne igra strinja in jih sprejema.

7. člen

V kolikor oseba ni polnoletna, je sodelovanje v nagradnih igrah veljavno le ob soglasju starša oziroma zakonitega zastopnika.

8. člen

Sodelovanje v nagradni akciji ni dovoljeno pravnim osebam. Zaposleni v podjetju NT&RC in zaposleni v podjetju podeljevalca (partnerja nagradne igre), njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

9. člen

Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih akcijah ne upoštevamo.

10. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
 • da je sodeloval v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
 • udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade,
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno.

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade.

PREKLIC SODELOVANJA
11. člen

Udeleženec lahko v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne akciji. Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne akcije.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI
12. člen

31.oktobra  bo izvajalec  na Radiu Celje objavil nagradno akcijo. Vsak dan od 2.  do 6. novembra bomo na FB strani Radia Celje objavili drugačno nagradno vprašanje. Naročnik akcije bo odgovore objavljal na svojem Facebook profilu www.facebook.com/metrob.slovenija/ . V nagradni akciji bodo lahko sodelovali vsi, ki bodo pravilen odgovor navedli pod objavo na Facebook strani Radia Celje.

NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRADE
13. člen

Podeljevalec bo v okviru nagradne akcije podaril 5 paketov izdelkov blagovne znamke Rasti (substrati in gnojila za rast in razvoj rastlin). Izvajalec nagradne akcije bo vsak dan od 2. do vključno 6. novembra 2020 izžrebal enega nagrajenca, ki ga bo o tem obvestil v zasebnem sporočilu s pomočjo Facebooka. Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Nedenarnih nagrad ni mogoče izplačati v denarju. Organizator nagradne igre ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s podeljeno nagrado podeljevalca, nagrajenec pa zoper organizatorja ne more uveljavljati nikakršnega zahtevka. Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.

14. člen

Podatki o nagrajencu se posredujejo naročniku in podeljevalcu nagrade. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti. Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade lahko fotografiran in sneman za promocijske aktivnosti organizatorja, podeljevalca ter z njimi povezanih tretjih oseb, pri čemer se fotografije, posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, FB in v drugih medijih.

15. člen

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci sporočiti svojo telefonsko številko in naslov. Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in če v posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine, povezano s prejemom nagrade.

16. člen

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni akciji ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
17. člen

Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne akcije, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni akciji. Zbirajo se osebni podatki, kot so: ime in priimek in telefonska številka; v primeru nagrajenca pa tudi: naslov, elektronski naslov, davčna številka (nagrajenec), fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu. Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne akcije in obveščanja o poteku nagradne akcije, žrebu ter podelitvi nagrade ter promocije podeljevalca nagrade, v primeru, da se nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi. V kolikor nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu obdelujejo tudi z namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.

18. člen

Osebni podatki udeležencev se za namen izpolnitve nagradne igre posredujejo tudi podeljevalcu nagrade. S sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu nagrade, da se njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne igre, žrebom ali podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. v časopisu Novi tednik ali se sporočijo v etru Radia Celje).

19. člen

Osebni podatki udeleženca nagradne akcije se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani. Podatki o sodelujočih se hranijo do največ 60 dni po zaključeni nagradni akciji. Podatki o nagrajencih hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, v kolikor je podeljevalec nagrade tudi organizator.

20. člen

V kolikor je udeleženec podal soglasje tudi za obdelavo njegovih podatkov za druge namene (npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu soglasja. Preklic se lahko izvede kadarkoli, pisno na naslov: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje ali na elektronski naslov: gdpr@nt-rc.si.

21. člen

Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:

 • ustrezne informiranosti;
 • popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
 • izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih npr. če je dosežen namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;
 • omejitve obdelave;
 • prenosljivosti podatkov vendar le v primeru, da obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
 • ugovora.

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov: gdpr@nt-rc.si

22. člen

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE AKCIJE
23. člen

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

DODATNE INFORMACIJE
24. člen

Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne akcije, lahko zainteresirani sporočijo:

 • za nagradne igre Radia Celje: na elektronski naslov: radio@nt-rc.si

Dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si.

Celje, 28. 10.  2020

 

 
 
 
 
 

Z VAMI V ŽIVO

Boštjan Oder

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam