Iščemo NAJ prostovoljno gasilsko društvo!

Iščemo NAJ prostovoljno gasilsko društvo!
Aktualno
Tipografija

Slovenski gasilci vsak dan izkazujejo svojo srčnost, neustrašnost in požrtvovalnost kjer koli in kadar koli. Kljub temu da to imenujejo za svoje poslanstvo, se premalokrat zavedamo njihove zavzetosti in požrtvovalnosti.

Radio Celje in podjetje Novatel želita z akcijo Iščemo NAJ prostovoljno gasilsko društvo, izkazati hvaležnost prostovoljnim gasilcem.

Na spletni strani ste vse od prejšnje sobote pošiljali predloge, katero prostovoljno gasilsko društvo je po vašem mnenju NAJ društvo. Izmed vseh predlogov za NAJ PGD, ki smo jih prejeli preko spletnega obrazca smo izbrali tri največkrat predlagana, za katera lahko poslušalci glasujete spodaj.
Ob koncu akcije, v petek, 23. oktobra, bomo izmed vseh, ki boste glasovali, izžrebali in nagradili nekoga, ki prejme dvo mesečno brezplačno naročnino na Novi tednik.

 Tri največkrat predlagana društva so:

 • PGD Gaberke
 • PGD Trnovlje
 • PGD Škofja vas

PGD Gaberke

Št. glasov: 7238

PGD Škofja vas

Št. glasov: 79716

PGD Trnovlje

Št. glasov: 63672

Nagradili bomo vsa tri društva, dva, ki bosta zbrala največ vaših glasov pa prejmeta zmogljiv, pametni telefon Gigaset GX290, ki je izdelan iz posebej trdnih materialov s kovinsko konstrukcijo. Vodoodporen, odporen proti umazaniji in udarcem ter zagotavlja popolno zanesljivost tudi v najzahtevnejših pogojih. Prilagojen je potrebam gasilcev.

Nagrado podarja podjetje Novatel, ki je tudi razvilo aplikacijo ASK-obveščanje, namenjeno za alarmiranje in medsebojno komuniciranje v okviru skupine gasilcev.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNE AKCIJE

»Iščemo naj prostovoljno gasilsko društvo«

SPLOŠNO

1. člen

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne akcije »Iščemo naj prostovoljno gasilsko društvo« (v nadaljevanju: nagradna akcija).

Organizator nagradne akcije je: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator).

Naročnik akcije in podeljevalec nagrad v nagradni akciji je: Novatel d.o.o., Bukovžlak 101, 3000 CELJE(v nadaljevanju: naročnik nagradne akcije in podeljevalec).

2. člen

Pravila nagradne akcije so javno objavljena na spletnih strani www.radiocelje.si, ob čemer pa veljajo tudi Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Novega tednika in Radia Celje, objavljeni na spletni strani www.radiocelje.si

3. člen

Nagradna akcija se promovira in poteka na uradni FB-strani Radia Celje. Nagradna akcija ni pod domeno družabnega omrežja Facebook. Facebook ne sponzorira nagradne akcije, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

NAMEN

4. člen

Namen nagradne akcije je promocija organizatorja in naročnika nagradne igre oz. podeljevalca.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

5. člen

Nagradna akcija traja od 10. 10. 2020 do vključno 22. 10. 2020.

SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJ

6. člen

V nagradnih akcijah lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah ter Pravili za sodelovanje v nagradni akciji »Iščemo naj prostovoljno gasilsko društvo«

Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči strinja z vsemi pogoji in pravili nagradne igra ter jih sprejema.

7. člen

V nagradni igri lahko sodeluje samo polnoletna oseba.

8. člen

Sodelovanje v nagradni akciji ni dovoljeno pravnim osebam.

Zaposleni v podjetju NT&RC in zaposleni v podjetju podeljevalca (partnerja nagradne akciji), njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

9. člen

Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih akcijah ne upoštevamo.

10. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
 • da je sodeloval v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
 • udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade,
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade.

PREKLIC SODELOVANJA

11. člen

Udeleženec lahko v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne akciji.

Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne akcije.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI

12. člen

Na spletni strani www.radiocelje.si bomo 10. oktobra objavili spletni obrazec, kjer bodo lahko sodelujoči predlagali Naj prostovoljno gasilsko društvo. Predloge bomo zbirali do 15. oktobra 2020.

16. oktobra bomo izbrali tri največkrat predlagana gasilka društva, za katera boste lahko glasovali od 17. do vključno 22. oktobra, prav tako na spletni strani Radia Celje. Nagradili bomo vsa tri gasilska društva. Dva z največ glasovi pa bosta 26. oktobra prejela nagrado – robustni telefon Gigaset GX290.

NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRADE

13. člen

Podeljevalec bo v okviru nagradne akcije podaril 2 mobilna telefona Gigaset GX290.

Nagrade bodo nagrajenci prejeli na podelitvi 26. oktobra, ki bo potekala v prostorih Novega tednika in Radia Celje oz. po dogovoru z zmagovalci.

Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Nedenarne nagrade se ne morejo izplačati v denarju.

Organizator nagradne igre ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s podeljeno nagrado podeljevalca, nagrajenec pa zoper organizatorja ne more uveljavljati nikakršnega zahtevka.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.

14. člen

Podatki o nagrajencu se posredujejo podeljevalcu nagrade.

Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade lahko fotografiran in sneman za promocijske aktivnosti organizatorja, podeljevalca ter z njimi povezanih tretjih oseb, pri čemer se fotografije, posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, FB, v Novem tedniku in v drugih medijih.

15. člen

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci sporočiti svojo telefonsko številko in naslov.

Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in če v posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine, povezano s prejemom nagrade.

16. člen

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni akciji ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

17. člen

Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne akcije, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni akciji. Zbirajo se osebni podatki, kot so: ime in priimek in telefonska številka; v primeru nagrajenca pa tudi: naslov, elektronski naslov, davčna številka (nagrajenec), fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu.

Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne akcije in obveščanja o poteku nagradne akcije, žrebu ter podelitvi nagrade ter promocije podeljevalca nagrade, v primeru, da se nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi.

V kolikor nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu obdelujejo tudi z namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.

18. člen

Osebni podatki udeležencev se za namen izpolnitve nagradne igre posredujejo tudi podeljevalcu nagrade.

S sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu nagrade, da se njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne igre, žrebom ali podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. v časopisu Novi tednik ali se sporočijo v etru Radia Celje).

19. člen

Osebni podatki udeleženca nagradne akcije se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

Podatki o sodelujočih se hranijo do največ 60 dni po zaključeni nagradni akciji. Podatki o nagrajencih hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, v kolikor je podeljevalec nagrade tudi organizator.

20. člen

V kolikor je udeleženec podal soglasje tudi za obdelavo svojih podatkov za druge namene (npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu soglasja.

Preklic se lahko izvede kadarkoli, pisno na naslov: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje ali na elektronski naslov: gdpr@nt-rc.si.

21. člen

Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:

 • ustrezne informiranosti;
 • popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
 • izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih, npr. če je dosežen namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;
 • omejitve obdelave;
 • prenosljivosti podatkov, vendar le v primeru, da obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
 • ugovora

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov: gdpr@nt-rc.si

22. člen

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE AKCIJE

23. člen

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

DODATNE INFORMACIJE

24. člen

Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne akcije, lahko zainteresirani sporočijo:

 • za nagradne igre Radia Celje: na elektronski naslov: radio@nt-rc.s

Dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si.

 

Celje, 7. 10. 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z VAMI V ŽIVO

Tanja Seme

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam