Najboljši vodni užitki tega poletja z Radiem Celje in Thermano Laško

Najboljši vodni užitki tega poletja z Radiem Celje in Thermano Laško
Aktualno
Tipografija

10 vstopnic za 10 poletnih osvežitev

Kako sodelovati v nagradni igri?

Odgovorite na nagradno vprašanje: Kje v Sloveniji se lahko kopamo pod edinstveno premično stekleno kupolo?

Sodelujete tako, da izpolnite spodnji obrazec in vpišete pravilen odgovor.

Za nagradno akcijo se lahko prijavite od 15. do 19. junija (do 12.00). V petek, 19. junija, bomo izžrebali srečnega nagrajenca, ki bo prejel kar 10 celodnevnih vstopnic za kopanje v Thermani Laško.

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Prijavnica na nagradno igro: Najboljši vodni užitki tega poletja z Radiem Celje in Thermano Laško

 

Thermana Laško - družba dobrega počutja je kraj, kjer se ustvarjajo nova doživetja in lepi spomini. Je odličen izbira za nekajdnevne počitnice ali sproščujoč enodnevni izlet. Na pogled še posebej fascinantna je premična steklena kupola, pod katero se nahajajo vodni užitki za vso družino. Več kot 2200 kvadratnih metrov notranjih in zunanjih vodnih površin obljublja odlično zabavo v vseh letnih časih, še posebej osvežilna pa je prijetna in blagodejna termalna voda Laško poleti.

Kako bolje preživeti poletje kot v sproščenem in brezskrbnem prijateljskem druženju na bazenih Thermana Laško?

 

 

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI AKCIJI
 
»NAJBOLJŠI VODNI UŽITKI TEGA POLETJA S THERMANO LAŠKO IN RADIEM CELJE«

SPLOŠNO

1. člen

Ta pravila določajo način izvedbe akcije Najboljši vodni užitki tega poletja s Thermano Laško in Radiem Celje« (v nadaljevanju: nagradna akcija)

Organizator nagradne akcije je: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator).

Naročnik akcije in podeljevalec nagrad v nagradni akciji je: Thermana d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško (v nadaljevanju: podeljevalec).

2. člen

Pravila nagradne akcije so javno objavljena na spletnih straneh: www.radiocelje.si, ob čemer pa veljajo tudi Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Novega Tednika in Radia Celje, objavljeni na spletni strani  www.nt-rc.si.

3. člen

Nagradna akcije poteka na uradni spletni strani Radia Celje.

NAMEN
 
4. člen

Namen nagradne akcije je promocija organizatorja in naročnika nagradne igre oz. podeljevalca.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE
 
5. člen

Nagradna akcija traja od 13. 6. 2020 do 19. 6. 2020.

SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJA
 
6. člen

V nagradnih akcijah lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah ter Pravili za sodelovanje v nagradni akciji "Najboljši vodni užitki tega poletja s Thermano Laško in Radiem Celje".
 
Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči s vsemi pogoji in pravili nagradne igra strinja in jih sprejema.

7. člen

V kolikor oseba ni polnoletna, je sodelovanje v nagradnih igrah veljavno le ob soglasju starša oziroma zakonitega zastopnika.

8. člen

Sodelovanje v nagradni akciji ni dovoljeno pravnim osebam.

Zaposleni v podjetju NT&RC in zaposleni v podjetju podeljevalca (partnerja nagradne igre), njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

9. člen

Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih akcijah ne upoštevamo.

10. člen

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,
 • da je sodeloval v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
 • udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade,
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno.

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade.

    PREKLIC SODELOVANJA

 11. člen

 
Udeleženec lahko v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne akciji.

Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne akcije.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI

12. člen

Od 13. do 19. junija boste na spletni strani Radia Celje lahko sodelovali v nagradni igri ter prejeli nagrado - 10 brezplačnih celodnevnih vstopnic za kopanje za vas in vaše prijatelje. (nagrado, ki jo podarja naročnik).

NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRADE

13. člen

Podeljevalec bo v okviru nagradne akcije podaril 10 brezplačnih vstopnic za celodnevno kopanje.

Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Nedenarne nagrade se ne morejo izplačati v denarju.

Organizator nagradne igre ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s podeljeno nagrado podeljevalca, nagrajenec pa zoper organizatorja ne more uveljavljati nikakršnega zahtevka.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.

14. člen

Podatki o nagrajencu in elektronski naslov sodelujočih se posredujejo podeljevalcu nagrade. Nagrajenec prejme kopalne karte po pošti.

Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. prejemom nagrade lahko fotografiran in sneman za promocijske aktivnosti organizatorja, podeljevalca ter z njimi povezanih tretjih oseb, pri čemer se fotografije, posnetki in podatki za promocijske aktivnosti objavijo na spletnih straneh, FB in v drugih medijih. 

15. člen

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci sporočiti svojo telefonsko številko in naslov.

Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in če v posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine, povezano s prejemom nagrade.

16. člen

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni akciji ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil, jih bo pa o posebnih akcijah na elektronski naslov obvestila Thermana Laško.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

17. člen

Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne akcije, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni akciji. Zbirajo se osebni podatki, kot so: ime in priimek in telefonska številka; v primeru nagrajenca pa tudi: naslov, elektronski naslov, davčna številka (nagrajenec), fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu.

 Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne akcije in obveščanja o poteku nagradne akcije, žrebu ter podelitvi nagrade ter promocije podeljevalca nagrade, v primeru, da se nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi.

 V kolikor nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu obdelujejo tudi z namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.

18. člen

Osebni podatki udeležencev se za namen izpolnitve nagradne igre posredujejo tudi podeljevalcu nagrade.

 S sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu nagrade, da se njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne igre, žrebom ali podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. v časopisu Novi tednik ali se sporočijo v etru Radia Celje).

19. člen

Osebni podatki udeleženca nagradne akcije se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

Podatki o sodelujočih se hranijo do največ 60 dni po zaključeni nagradni akciji. Podatki o nagrajencih hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, v kolikor je podeljevalec nagrade tudi organizator.

  20. člen

 

V kolikor je udeleženec podal soglasje tudi za obdelavo njegovih podatkov za druge namene (npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu soglasja.

Preklic se lahko izvede kadarkoli, pisno na naslov: NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje ali na elektronski naslov: gdpr@nt-rc.si.

21. člen

Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:

 • ustrezne informiranosti;
 • popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
 • izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih npr. če je dosežen namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;
 • omejitve obdelave;
 • prenosljivosti podatkov vendar le v primeru, da obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
 • ugovora.

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov: gdpr@nt-rc.si

22. člen

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE AKCIJE
 
23. člen

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

DODATNE INFORMACIJE
 
24. člen

Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne akcije, lahko zainteresirani sporočijo:

Dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si

 

Celje, 11. 6. 2020

 

Z VAMI V ŽIVO

Radio Celje

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam