Osvoji vikend vožnjo z novim hyundaiem I30 FASTBACK

Osvoji vikend vožnjo z novim hyundaiem I30 FASTBACK
Aktualno
Tipografija

Poletje je čas za izlete, zato smo vam na Radiu Celje skupaj z Avtohišo Mlakar Grobelno pripravili super akcijo Radio Celje vas na izlet zapelje, v kateri podarjamo vikend vožnjo z novim vozilom Hyundai I30 FASTBACK.

Kako sodelovati v nagradni igri?

Oglejte si spodnji video, v katerem se skriva odgovor na vprašanje.

Nagradno vprašanje: Koliko je novi hyundai I30 Fastback daljši in težji od svojega predhodnika?

Sodelujete tako, da izpolnite spodnji obrazec in vpišete pravilen odgovor.

Za nagradno akcijo se lahko prijavite od 8. do 11. junija (do 24.00). V petek, 12. junija, bomo izžrebali srečnega nagrajenca.

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Prijavnica na nagradno igro: Podarimo vam novo škodo scala

 

Hyundai I30 FASTBACK:

 • še bolj privlačen
 • še bolj športen (športno sedenje, le 13,2 cm nad cesto, izstopajo rdeči šivi v notranjosti kabine, športni sedeži, ki dobro oprimejo telo ....),
 • še malo daljši,
 • še malo težji (daljši zadnji del pomeni sicer večjo težo, a se jih med ovinki ne čuti),
 • še bolj zabaven,
 • še bolj varen.

Avtohiša Mlakar Grobelno

Podjetje je zraslo iz avtomehanične stroke Mirka Mlakarja, ki je začel leta 1990 najprej opravljati avtomehanične storitve osebnih vozil ter kasneje še s prodajo novih, rabljenih vozil in kleparsko-ličarskimi storitvami. V avtohiši, ki zaposluje 20 ljudi, boste našli tri blagovne znamke, in sicer Citroen, Hyundai in Mitsubishi.

Več o ponudbi vozil si oglejte na avtohisamlakar.si.

 

 

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI AKCIJI

 

Radio Celje vas na izlet zapelje z novim hyundaiem I30 FASTBACK

Avtohiše Mlakar

 

SPLOŠNO

 

1. člen

 

Ta pravila določajo način izvedbe akcije Radio Celje vas na izlet zapelje (v nadaljevanju: nagradna akcija).

 

Organizator nagradne akcije je NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju: organizator).

 

Naročnik akcije in podeljevalec nagrad v nagradni akciji je AVTOHIŠA MLAKAR, PRODAJA IN SERVIS VOZIL, D. O .O., STOPČE 32b, GROBELNO (v nadaljevanju: naročnik nagradne igre in podeljevalec).

 

2. člen

 

Pravila nagradne akcije so javno objavljena na spletnih straneh www.radiocelje.si, ob čemer veljajo splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Novega Tednika in Radia Celje, objavljeni na spletni strani www.radiocelje.si.

 

3. člen

 

Nagradna akcija se promovira na uradni FB-strani Radia Celje. Nagradna akcija ni pod domeno družabnega omrežja Facebook. Facebook ne sponzorira nagradne akcije, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

 

NAMEN

 

4. člen

 

Namen nagradne akcije je promocija organizatorja in naročnika nagradne igre oz. podeljevalca.

 

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

 

5. člen

 

Nagradna akcija traja od 8. do 12. 6. 2020.

 

SODELOVANJE IN OMEJITEV SODELOVANJA

 

6. člen

 

V nagradnih akcijah lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah ter s pravili za sodelovanje v nagradni akciji Radio Celje vas na izlet zapelje.

 

Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči z vsemi pogoji in pravili nagradne igra strinja ter jih sprejema.

7. člen

 

V nagradni igri lahko sodeluje samo polnoletna oseba, ki ima opravljen vozniški izpit in ni voznik začetnik.

8. člen

 

Sodelovanje v nagradni akciji ni dovoljeno pravnim osebam.

 

Zaposleni v podjetju NT&RC in zaposleni v podjetju podeljevalca (partnerja nagradne igre), njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

 

9. člen

 

Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih akcijah ne upoštevamo.

10. člen

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,

 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih,

 • se ugotovi, da je sodeloval v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,

 • udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade,

 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno.

 

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade.

 

PREKLIC SODELOVANJA

 

11. člen

 

Udeleženec lahko v času trajanja nagradne akcije prekliče svoje sodelovanje v nagradni akciji tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov organizatorja nagradne akcije.

 

Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne akcije.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI

 

12. člen

 

8. junija bomo na Facebookovi strani Radia Celje in na spletni strani Radia Celje objavili video z nagradnim vprašanjem. Odgovor se skriva v videu. V nagradni igri bodo lahko sodelovali vsi, ki izpolnjujemo pogoje 7. člena in ki bodo pravilen odgovor poslali s pomočjo spletnega obrazca do 11. junija 2020. Nagrajenca bomo izžrebali v petek, 12. junija, in ga objavili v programu Radia Celje. Obvestili ga bomo tudi po elektronski pošti.

Obrazec za prijavo na nagradno igro je dostopen na spletni strani Radia Celje.

 

NAGRADA, OBJAVA NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRADE

 

13. člen

 

Podeljevalec bo v okviru nagradne akcije podaril brezplačen najem vozila Hyundai I30 FASTBACK. O prevzemu in koriščenju nagrade se bo nagrajenec dogovoril z naročnikom akcije (Avtohišo Mlakar Grobelno).

 

Nagrado je treba izkoristiti najkasneje do 30. junija 2020. Velja za vožnjo na območju Republike Slovenije in je omejena na 700 prevoženih kilometrov, če se obe strani predhodno ne dogovorita drugače.

 

Nagrada se izkoristi pod pogoji, ki jih določa naročnik akcije (Avtohiša Mlakar Grobelno).

 

Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Nedenarne nagrade ni mogoče izplačati v denarju.

 

Organizator nagradne igre ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s podeljeno nagrado podeljevalca, nagrajenec zoper organizatorja ne more uveljavljati nikakršnega zahtevka.

 

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

 

14. člen

 

Podatki o nagrajencu se posredujejo podeljevalcu nagrade. Nagrajenec prejme potrdilo o nagradi, s katerim prevzame nagrado.

 

Nagrajenec je v zvezi z nagradno igro oz. S prejemom nagrade lahko fotografiran in sneman za promocijske dejavnosti organizatorja, podeljevalca ter oseb, ki so povezane z njima, pri čemer so fotografije, posnetki in podatki za promocijske dejavnosti objavljeni na spletnih straneh, FB in v drugih medijih.

 

15. člen

 

Za prevzem nagrade morajo nagrajenci sporočiti svojo telefonsko številko in naslov.

 

Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in če v posebnih pravilih ni določeno drugače, praviloma poravnati akontacijo dohodnine, povezano s prejemom nagrade.

 

16. člen

 

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni akciji ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

17. člen

 

Organizator obdeluje osebne podatke udeležencev nagradne akcije, ki se zahtevajo pri posamezni nagradni akciji. Zbirajo se osebni podatki, kot so ime in priimek ter telefonska številka in v primeru nagrajenca tudi naslov, elektronski naslov, davčna številka (nagrajenec), fotografija, video. Organizator lahko obdelavo osebnih podatkov prepusti tudi svojemu pogodbenemu obdelovalcu.

 

Organizator obdeluje osebne podatke za namene izvedbe nagradne akcije in obveščanja o poteku nagradne akcije, žrebu ter podelitvi nagrade ter promocije podeljevalca nagrade, v primeru, da se nagrade podeli javno oz. se dogodek o podelitvi fotografira ali snema ter objavi.

 

Če nagrada presega določeno vrednost, se podatki o nagrajencu obdelujejo tudi z namenom izpolnitve davčnih in računovodskih predpisov oz. zahtev.

 

18. člen

 

Osebni podatki udeležencev se za namen izpolnitve nagradne igre posredujejo tudi podeljevalcu nagrade.

 

S sodelovanjem v nagradni akciji sodelujoči dovoli organizatorju in podeljevalcu nagrade, da se njegovi osebni podatki (osnovni podatki udeleženca, fotografija, video ali drug podatek v zvezi z nagradno igro) v povezavi s potekom nagradne igre, žrebom ali podelitvijo nagrade javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in podeljevalca, Facebook strani in v morebitnih drugih medijih (npr. v časopisu Novi tednik ali se sporočijo v programu Radia Celje).

 

19. člen

 

Osebni podatki udeleženca nagradne akcije se bodo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega bodo zbrani.

 

Podatki o sodelujočih se hranijo največ 60 dni po končani nagradni akciji. Podatke o nagrajencih hrani organizator v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi, če je podeljevalec nagrade tudi organizator.

 

20. člen

 

Če udeleženec da soglasje tudi za obdelavo svojih podatkov za druge namene (npr. za prejemanje promocijskih sporočil), se podatki, za katere ni določena zakonska hramba ali je potekel rok za izbris pri sodelovanju v nagradni igri, brišejo po preklicu soglasja.

 

Preklic se lahko izvede kadarkoli pisno na naslov NT&RC, d. o. o., Celje, Prešernova ulica 19, 3000 Celje ali na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si.

 

21. člen

 

Udeleženec kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:

 • ustrezne informiranosti,

 • popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov,

 • izbrisa osebnih podatkov v določenih primerih, npr. če je dosežen namen obdelave in ni druge podlage za obdelavo osebnih podatkov;

 • omejitve obdelave;

 • prenosljivosti podatkov, vendar le v primeru, da obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;

 • ugovora.

Zahtevo za uveljavljanje pravic lahko posredujete na e-naslov gdpr@nt-rc.si.

 

22. člen

 

Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

DOPOLNITEV IN SPREMEMBA POGOJEV IN PRAVIL NAGRADNE AKCIJE

 

23. člen

 

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni akciji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

24. člen

 

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne akcije, lahko zainteresirani sporočijo:

 • za nagradne igre Radia Celje: na elektronski naslov radio@nt-rc.si.

 

Dodatna vprašanja ali posredovanje zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov gdpr@nt-rc.si.

 

 

Celje, 8. 6. 2020

Z VAMI V ŽIVO

Radio Celje

voditelj

Trenutno poslušate:

Prometni telefon Radio Celje 080 13 02

Mali o

Če karkoli oddajate ali potrebujete kliknite na ustrezno spodnjo povezavo:

ODDAM
POTREBUJEM
(objava je vsako sredo)

OBRAZCI

Sledite nam